COVID-19

Европейският банков орган разреши облекчаване на плащания по заемите

Европейският банков орган (ЕБО) излезе с препоръки търговските банки в съюза да предложат облекчаване на плащания по заемите на по-широк кръг от клиенти при едни и същи условия. Мярката ще се прилага за...

04 Април 2020, 08:45

Страници