Ценка Божилова

Airbnb регулациите могат да повлияят върху цените на имотите

През 2020 г. ще има две групи международни стандарти, които ще влязат в сила и ще могат да бъдат използвани от оценителите. Това каза Ценка Божилова, председател на Камарата на професионалните оценители...

14 Февруари 2020, 10:14