BalREact#Action in crisis

BalREact#Action in crisis: COVID-19 - стрес тест за пазара на качествени жилища

Качественият жилищен продукт - тренд 2020: как епидемичната обстановка промени изискванията на обитателите към жилищната среда и какви са новите проекти в отговор на структурните промени? На тези въпроси...

17 Юни 2020, 17:01