Avison Young Bulgaria

Avison Young Bulgaria: Ограничени нови офис площи на пазара

Обемът на активно търгуваните офисни площи клас A&B остава стабилен. Проектите в строеж през 2023 г. са предимно за собствено ползване или с вече наети площи. Делът на незаетите съществуващи офисни...

03 Октомври 2023

Обратно нагоре ↑