Градът | 04 Май 2015, 12:07

Облекчават се процедурите за участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради