Градът | 14 Април 2015, 12:29

Анализният подход е задължителен при проектиране и изграждане на съвременни ОВК системи

Инж. Николай Константинов, управител на "Термосист" ЕООД