Градът | 06 Април 2015

Докладът от конструктивно обследване не може и не трябва да се превръща в проект за усилване и реконструкция на сграда

Обратно нагоре ↑