Градът | 06 Април 2015, 12:01

Докладът от конструктивно обследване не може и не трябва да се превръща в проект за усилване и реконструкция на сграда