Градът | 06 Април 2015, 11:51

Действащата нормативна база създава възможност за постигане на енергиен клас В на обновяваните блокове