Градът | 06 Април 2015, 11:30

Жилищните сгради в България разполагат с огромен потенциал за енергийна ефективност

Д-р арх. Здравко Генчев, изп. директор на Центъра за енергийна ефективност - "ЕнЕфект"