Градът | 28 Януари 2015, 11:31

Приета е Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради