Градът | 11 Октомври 2014, 12:36

БАИС проведе конференция по актуални теми за енергийната ефективност