Градът | 28 Февруари 2014, 13:44

BuildinGreen 2014 - от енергийноефективни към "почти нулевоенергийни" сгради

V-та Национална конференция за енергийна ефективност и устойчиво строителство ще се порведе по време на BBW