Градът | 06 Февруари 2013, 13:42

България се включва в международен проект за биофермерство и биогаз