Градът | 04 Октомври 2012, 15:32

Енергийната ефективност е приоритетът на ОПРР до 2020-та