Градът | 04 Октомври 2012, 15:00

Енергийната ефективност е водеща за конкурентоспособността на икономиката на България