Градът | 12 Юли 2012, 09:25

Инициатива на енергийни компании насърчава предприятията за производство на зелена енергия