Градът | 03 Април 2012, 10:34

Русе представя идея за изграждане на екоселище