Градът | 23 Декември 2011, 07:52

Техническите паспорти на сградите остават само на хартия