Градът | 14 Декември 2011, 13:26

През 2050 г. Европа може да премине изцяло на възобновяема енергия