Градът | 08 Март 2011, 10:27

Над 100 сгради са обновени чрез мерки за енергийна ефективност по ОПРР за година