Градът | 08 Март 2011

Над 100 сгради са обновени чрез мерки за енергийна ефективност по ОПРР за година

Обратно нагоре ↑