Градът | 29 Септември 2010, 17:31

Над 40% икономии очаква УАСГ след европейски проект за енергийна ефективност