Градът | 15 Март 2010, 13:39

Кръгла маса обсъжда развитието на ВЕИ проектите в България