Градът | 25 Февруари 2010, 07:54

Обществените сгради трябва да са пример в енергийната ефективност