Градът | 15 Декември 2009, 12:38

Икономия на 5 млн. квтч електроенергия се очаква от кампания за енергийна ефективност