Градът | 03 Декември 2009, 09:39

С 61 хил. тона е намалял СО2 в резултат на газификацията на София