Градът | 19 Октомври 2009, 10:05

Енергийната система на България може да поеме само 17% от заявените екоцентрали