Градът | 01 Юли 2009, 14:43

Мини "Марица изток" ще произвеждат слънчева енергия