Градът | 13 Февруари 2015

Въведен е в експлоатация още един подобект от ПСОВ на Мездра

Обратно нагоре ↑