Градът | 23 Юни 2014, 10:44

Удължават срока за надзор при изграждане на ПСПВ на Шумен