Градът | 13 Ноември 2012, 14:18

Депото за неопасни отпадъци "Садината" е готово