Градът | 02 Октомври 2012, 14:36

Окрупняване на ВиК сектора е в полза на инвеститорите