Сгради

Жилищен комплекс "Морени" София

инж. Пламен Андреев, "Планекс инвест" ООД

„Морени“ ще блесне напролет - първият етап влиза в експлоатация до април 2023

- Инж. Андреев, две години след старта „Морени“ впечатлява с мащаба на комплекса и скоростта, с която се развива. Как се прави такъв обект?

- След многото години опит и реализирани стотици хиляди квадратни метри се изправихме пред ново предизвикателство. „Морени“ е много специфичен проект – голям терен, множество нискоетажни сгради, трудни за изпълнение архитектура и конструкции, изключително сложна и скъпа инфраструктура. Изпълнението на такъв обект изисква съвсем различна организация на строителството, на „подреждането“ на строителния график и технологичната последователност на процесите. Зад всичко, което се вижда в завършения вид, вглеждайки се, професионалното око ще открие изключително сложни детайли – например във фасадите, където трябва да се срещнат окачена тежка каменна фасада с подобна конструкция на дървени облицовки от термодърво, в другата посока тя се среща с витрини и плоскости от термоизолационна система. Плюс няколко вида парапети, „шапки“, окомплектоващи детайли, двойни подове и т.н.

По подобен начин това се отнася и за инфраструктурата, където довеждането до сградите на техническите мрежи – вода, канализационна система и електрозахранване, на различни нива се преплитат със системата за дренажни води, с газопреносната мрежа, слаботокови и оптични кабели, градинско осветление и резервни трасета за мрежи. Всеки колега би разбрал за какво става въпрос само ако погледне изнесените от нас числа.

Голям успех за нас е, че успяхме в първи етап да изпълним 80-85% от цялата инфраструктура на проекта, в т.ч. цялостна реконструкция на електромрежите високо и средно напрежение, както и пречиствателната станция. Заедно с уличната, алейната мрежа и озеленяването да гарантираме въвеждането в експлоатация на разширения първи етап от проекта. На практика за сградите, които остават за изпълнение до края на проекта, остава само да се свържат с изградените мрежи.

Как се прави? Прави се от хората – от нашия екип, който ръководи проекта и координира процесите, изпълнявани от множество изпълнители и подизпълнители под главното ръководство на инж. Иво Андреев и екипа на „Управление на проекти“. „Правенето“ е по-спокойно, когато разполагаме с осигурено банково финансиране (КВС Банк) и успешната реализация на продажбите благодарение на инж. Даниела Стефанова, Ивета Андреева и екипа на „Планекс Инвест“. Прави се с много знания, труд и отдаденост на проекта.

Прави се и като разчиташ на сериозни европейски партньори - Wienerberger, Schucco, Penetron, Orona, Semmelrock, Schiedel, Decibel, Baumit, Hormann, Knauf, VELUX и др.

Жилищен комплекс "Морени"
Терен: 90 дка
В т.ч. парк: 46 дка
Жилищни единици: 286
Сгради: 30 (триетажни апартаментни и къщи)
В сградите:
Седем различни типа фасаден дизайн
116 фасади
51 самостоятелни покрива
13 асансьора
72 покривни прозореца в общи части
14 дизелгенератора
4 км оптични кабели
700 кв.м зона за игра на деца
Улици: 1100 м
Алеи: 2800 м
Езеро: 350 кв. м
ПСОВ: за 1500 жители

- Отрази ли се на проекта поредицата от кризи – пандемия, война, нарушени доставки, инфлация и т.н. Наложиха ли се промени в концепцията на проекта?

- Последното, на което бихме посегнали, е да променяме първоначалната концепция. Тя е моя и се пази много ревниво, т.е. за това отговарям персонално аз.

„Морени“ печели симпатии и се харесва, защото има въздух, пространство, нестандартно „подреждане“ на сградите. „Философията на слънчевия часовник“ прави жилищата светли и приветливи, а директният контакт със зеленината и водата наблизо създава приятно усещане. Заедно с тази концепция и с инструментите на архитектурния дизайн и елегантните детайли се постига хармонията, която кара хората да искат да живеят в „Морени“. Затова и отговарям първо на този въпрос.

За съжаление поредицата от кризи и значителното увеличение на цените на всички материали, а вече и разходите на труд са новите обстоятелства и бизнес среда, в която работим.

Търсим всякакви варианти и решения, за да осигурим ресурсно обекта – от целево търсене на материали до изпреварващо договаряне и авансиране на доставки на оборудване и полуфабрикати, които ще се влагат в по-късен етап на проекта. Има много неща, за които това е неприложимо, и там преглъщаме загуби за сметка на крайния ефект на проекта. Новата обстановка наложи промяна не само на логистиката за обекта, но и на гъвкаво управление на финансовите средства за оптимизация на негативните ефекти върху разходната част на проекта. Още повече че приходната не подлежи на „оптимизация“.

Не сме си помисляли да променяме отношенията си с клиентите, които вече бяха закупили жилища от първи етап.

Промяната на строителната стойност за незапочнатите етапи наложи част от увеличението да се калкулира в цената на жилищата в сградите от втори етап.

Така е – трудно е, но така е станало. Предприемачеството е рисков бизнес и това, което можем да правим, е добро управление, постоянен анализ на изпълнението и адекватни мерки, за да се вместим в бюджета на обекта спрямо планираните приходи.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

- Как оценявате продажбите на жилищата в „Морени“, каква е прогнозата ви до завършване на проекта?

- Разширеният първи етап ще бъде въведен в експлоатация в планирания срок – април 2023 г. Всички имоти от този етап са продадени. В момента изпълняваме пет сгради от втори етап, които са във фаза груб строеж. В тях са продадени (с предварителни договори) 70% от жилищата и паркоместата. Този етап е планиран за март 2024 г. До завършването на проекта ни остават още три апартаментни сгради и група от 12 луксозни еднофамилни къщи. Завършването на проекта съгласно договорите ни е октомври 2025 г.

При цитираните факти смятам, че успешно реализираме „Морени“. Както вече казах, увеличението на строителната стойност няма как да не се отрази на цените в следващите етапи. За съжаление не очаквам цените да се понижават, имайки предвид ситуацията в Европа и света. Вярно е, че има проблем с увеличението на цените и достъпността на имотите, но най-вероятно тенденцията на поскъпване ще се запази и в бъдеще.

1 / 2

2 / 2

„Морени“ е бутиков продукт, различен от масовия пазар. И като качества на жилищата, а и като значително по-висока строителна стойност. “Морени“ е скъп проект. Нашите купувачи купуват, за да живеят тук – те са хора, търсещи точно това – спокойствие, хармония, чист въздух, тишина. Те са хора, за които оценката на продукта е преди запитването за цената. Надяваме се, че и в бъдеще ще е така.

„Морени“ ще блесне през следващата пролет, ще покаже „зеленото“ си лице и ще изглежда още по-добре, отколкото на визуализациите.

Надявам се и доходите на хората да растат, за да могат да си сбъднат желанието да живеят в „Морени“.

Инж. Даниела Стефанова, управител, „Планекс Инвест“ ООД

Създадохме „Морени“ за ценителите на истинското качество на живот

В България вече се формира средна класа от хора със собствен бизнес и квалифицирани специалисти с устойчиви високи доходи и добра перспектива. Тези хора искат семействата им да живеят в удобни и просторни жилища при гарантирана сигурност, спокойствие, близо до природата. Това са бъдещите обитатели на „Морени“ – търсещи тишината и чистия въздух, редуващи натовареното ежедневие с възможностите за пълноценна почивка и възстановяване.

Ние създадохме „Морени“ точно за тези ценители на истинското качество на живот. Желанието ни е да предадем на хората, че усещането за средата е не по-малко важно от това за собственото жилище.

Инж. Иво Андреев, управител, „Планекс Проджект Мениджмънт“ ЕООД

Голямо професионално предизвикателство и голямо удовлетворение от постигнатото

За мен изпълнението на „Морени“ е голямо професионално предизвикателство и в същото време удовлетворение от постигнатото. Сложността на обекта е в няколко направления – „разпръснати“ в терена много нискоетажни сгради, тежка инфраструктура, архитектурни детайли, изискващи прецизност на изпълнението на всички предхождащи процеси.

Всичко това е съчетано с непрекъснато променящи се цени на материали, недостиг на квалифицирани специалисти, проблеми с веригите на доставки и синхронизирането на действията на повече от 38 подизпълнители и доставчици.

Доволен съм, че се справяме с трудностите, доволен съм, че постигаме качество, което удовлетворява клиентите ни.

Обратно нагоре ↑