Сгради

Здравословната среда на обитаване

Споделяне
Арх. Мария Балева, съосновател на студио FUNKT

Като говорим за тенденции в съвременните архитектура и дизайн, трябва да определим в кой смисъл ги разглеждаме. Фокусът на студио ФУНКТ винаги е бил върху устойчивата и здравословна среда, а с оглед случващото се през последната година това става водещата линия за всички в бранша. Пространствата, които обитаваме, трябва да осигуряват възможно най-доброто за физическото и психическото здраве на хората, защото в съвременния свят прекарваме 80 - 90% от времето си в сгради. Все по-важни са зелената околна среда, проблемите със замърсяването, затлъстяването, глобалното затопляне, самотата, унищожаването на видове и появата на нови и еволюирали вируси. Наясно сме с необходимостта от упражнения, слънчева светлина, витамини, контакт с природата и социални връзки. Качеството на живот вече не се измерва само по благосъстояние, а с т.нар. индекс на щастието, от което здравето е изключително важна част.

Факторите, които оказват влияние върху качеството на средата, не са нещо ново - още Витрувий ги дефинира като “устойчивост, функционалност и красота” и ако разширим малко смисъла им, те могат да бъдат конкретизирани като локация, пространства, материали, технологии и естетика и чак след това значение могат да имат хигиената и начинът на обитаване.

Локацията

Всичко започва от локацията - нямаме ли бързи и удобни връзки, чист въздух, ниски нива на визуален и акустичен шум, както и връзка с природата, качеството ни на живот спада значително. Най-добрата среда е там, където няма застрояване, но в условията на съвременния свят това е много трудно постижимо. Възможно е в бъдеще хората да работят все повече дистанционно от мястото, където се чувстват най-добре, където ще пестят време от пътуване и ще бъдат по-продуктивни, а работодателите ще плащат за по-малко офисни площи.

Пространството

Подсъзнанието ни възприема пространствата преди съзнанието и ни кара да се чувстваме по определен начин. В исторически план сградите, които трябва да внушат величественост, винаги са големи и с режисирано осветление. На практика в ежедневието ни обитаваме далеч по-практични по размер пространства, но всеки открива разликата между малко помещение с оскъдна светлина и просторното с големи прозорци - защо второто ни носи усещане за “висока стойност”. Чувстваме се по-добре, а и слънчевата светлина е враг на бактериите.

Бизнесът като че ли първи реагира и за да задържи кадрите си, търси да предложи нещо повече от минимума. Забелязва се тенденцията работните пространства да осигуряват повече място за служителите, с алтернативни места за работа и възможност за персонализиране и отделяне на хората от общо работно пространство в по-малки групи. Добрата акустична среда е изключително важна и се определя както от формата на помещенията, така и от материалите.

1 / 2

2 / 2

Материалите

Устойчивост, дълготрайност, антибактериалност, отношение към повърхностите, особено към тези, с които имаме директен контакт, естествени и екологични - това са основните изисквания към материалите. Качеството измества бързооборотните вещи. Освобождаваме се от всичко ненужно. Най-често срещаме тези практики в жилищната архитектура и дизайн.

Технологиите

Съвременните технологии могат много да подобрят средата, а качественото проектиране и изпълнение на инсталациите са изключително важни. Чрез смарт управлението системите могат да поддържат нужната осветеност според изискванията през целия ден, светлината да е високочестотна и да не
натоварва, отоплението да се активира дистанционнои с програми, което води до пестене на енергия и комфорт.
Според проучвания на съвременните офис сгради като най-голям недостатък се изтъкват системите по ОВК - рядко инсталациите се адаптират успешно към разпределенията на фирмите, в резултат се усеща като недостатъчно кислород в залите и дискомфорт от климатиците в работните зони. Изключително важно е наемателите и купувачите да проверят инсталациите като проект и изпълнение.
В заключение може да кажем, че ако постигаме най-доброто по основните направления, получаваме една добра основа, която да надградим с уникален дизайн и да възпитаваме в естетика. Никога декорацията не трябва да ни води, винаги започваме с решаване на проблемите.