Сгради

Юбилей: 30 години "А-Три архитектура и изпълнения", арх. Георги Савов, арх. Николай Симеонов

Управлението на инвестиционни проекти трябва да получи своето нормативно регламентирано място

Вижте cтaтиятa в бpoй 3/2024 нa cпиcaниe ГPAДЪT

- Арх. Савов, арх. Симеонов, честита 30-годишнина на "А-Три архитектура и изпълнения" ООД на вас и на целия екип! Как посрещате този юбилей - време за зрялост и повод за равносметка - като творчески ангажименти и като екип?

- Всяка годишнина е повод за равносметка. По повод на нашата 30-годишнина решихме да подготвим кратка презентация, включваща по-интересните ни обекти. Оказа се, че не стана никак кратка. В този момент си дадохме сметка колко много неща сме направили за тези 30 години. Дори не ни стигна времето да снимаме и включим в нея някои от обектите, които в момента работим.

След 30 години работа се чувстваме по-уверени, но далеч не сме със самочувствието, че всичко знаем. Постоянно се учим на нови неща, които да използваме в практиката си. Екипът ни е добре сработен. Разчитаме на постоянен състав от специалисти, с които сме от много години.

- Работата по управлението на строително-инвестиционни проекти е все по-ключова в светлината на развитието на все по-комплексни и предизвикателни проекти?

- Да, все повече се търси нашата дейност, но все още ние сме със статут на „нелегални“, или още по-точно казано - нелегитимни участници в строително-инвестиционния процес. Такава дейност в нашата нормативна уредба няма, както и няма критерии, по които се извършва.

Това е предпоставка за най-различни интерпретации, различни очаквания, различни критерии за цена, обем и съдържание на тази дейност, както и начина, по който се извършва.

- Какви са основните елементи и предизвикателства в дейността на екипа по управление на проекта и къде е неговото място в строително-инвестиционния процес?

- Най-общо казано, това трябва да е структурата, която представлява възложителя/инвеститора като основен участник в строително-инвестиционния процес. Съгласно чл. 161 от ЗУТ „възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството“. В закона няма никакви критерии за квалификацията, за начина на обезпечаване професионалната отговорност на това лице, както и други необходими изисквания.

Както казахме и в предишния въпрос, това е предпоставка за най-различни интерпретации на тази дейност.

Едва ли някой ще оспори факта, че ролята на възложителя/инвеститора е най-важната в целия процес. Той трябва, освен да осигури имот и финансиране, да избере и подреди всички останали участници в процеса, да им даде правилните задания, да приеме извършеното от тях, да се разплати с всички, да осигури своите гаранции за тяхната работа след приключването на строителната част от проекта, както и много други дейности, които не можем накратко да изброим.

Практиката показва, че за строително-инвестиционни проекти над определена квадратура и строителна стойност това е доста сложна, дори непосилна задача, ако възложителят/инвеститорът няма съответния квалифициран екип, още повече когато той е лице или структура, специализирана в друга област.

Смесена сграда с подземни гаражи на бул. „Филип Кутев“, София Проектант: „Планинг“ ООД, проектов мениджър: „ЕЙ ДЖИ БИ Консултантс“ ООД в партньорство с „А три Архитектура и изпълнения“ ООД 

- Как ще коментирате вашия подход и ролята на фактори като бюджет, срокове и графици и качество на проекта?

- Неведнъж сме казвали, че това, по което най-много се отличаваме от другите, е, че още в най-началните фази на една инвестиционна идея можем да съставим максимално точни прогнозен бюджет, срок и график за реализацията му на база текущата информация от ръководените от нас към същия момент други проекти. Много често представляваме възложителя/инвеститора пред кредитиращата банка, защитавайки изготвените от нас сметки за финансирания от тях проект.

- Какво е мястото на прединвестиционните и предпроектните проучвания за качествения инвестиционен проект?

- Изключително важно. Клиентите ни са удовлетворени от факта, че на база тези начални прединвестиционни и предпроектни проучвания могат да преценят достатъчно информирано дали инвестиционните им намерения имат условия да се реализират според техните очаквания за цена и срок на реализация. Имали сме не един случай, когато възложители са спирали инвестиционното си намерение много доволни от това, че не са започнали нещо, което ще им донесе сериозни проблеми в бъдещия етап на реализация.

- Как гарантирате високото качество на архитектурния проект?

- Както казах, още на ранна фаза ние можем да предвиждаме цената и срока за реализация на инвестиционното намерение. По тази причина проектите, които правим по всички части, нямат за цел само да се получи заветното разрешение за строеж. Стараем се те да имат обема и съдържанието, което ще е достатъчно, за да се реализират успешно.

Добрата практика изисква във всяка фаза от развитието на проекта да се прецизират първоначално определените цена и срок, за което е нужно проектите, количествените сметки и спецификации към тях да са качествено направени.

- Какво е мястото на тръжните процедури за избор на изпълнители и доставчици?

- Този етап е много важен за всеки инвестиционен проект, но за да получиш правилния отговор, трябва да зададеш въпроса по правилния начин.

Елементарно е да се мисли, че като дадеш на някой изпълнител или доставчик количествените сметки и проекта, той ще даде достатъчно коректно направена оферта, която да е съпоставима с другите.

За да се получи обективна съпоставка, е необходимо да се дадат допълнителни указания как да се гледа проектът, как да се попълват отделните позиции от количествените сметки, други специфични детайли и условия като максимален аванс, очаквани срокове за започване и приключване и т.н.

Курортен комплекс „Свети Влас“, община Несебър

- Какви са били най-големите предизвикателства, с които сте се сблъсквали във вашата работа?

- Всеки проект има своите специфични предизвикателства. Едва ли ще ви изненадам, като ви кажа, че едно от най-непредвидимите и предизвикателни неща във всеки проект е неговото процедиране в различните инстанции и администрации.

Не е тайна, че това е най-голямата спирачка за строителния бранш. По специфичния за българската действителност начин на прилагане на нормативната база, „регулираща“ строително-инвестиционния процес, реализацията на едно инвестиционно намерение често е свързана с порочни практики, които в цивилизованите държави отдавна са преодолени.

1 / 2

Производствена база "Интрама", Пловдив Проектант: "Вамос" ООД, проектов мениджър "А три Архитектура и изпълнения"

2 / 2

Спортна база "Коматево, Пловдив Проектант: "Вамос" ООД, проектов мениджър "А три Архитектура и изпълнения" 

- Каква е добавената стойност на управлението на проекти, как тя се оценява и остойностява?

- Това, че управляваме проекти в строителството, безспорно ни дава много предимства в работата ни като проектанти. Вероятно и ни ограничава в някаква степен, защото почти всичко пречупваме през цената и срока за реализация.

Често се случва да имаме клиенти, които желаят да направят нещо „много красиво“, което са видели някъде, а в същото време да не разполагат с необходимия ресурс за това. Не сме от проектантите, които на всяка цена ще угодят на клиента и ще го подведат да започне нещо, което няма да се развие според желанията му, но той ще го разбере след доста време.

Нашата практика е аргументирано да информираме клиента за положителните и отрицателните страни на едно решение, макар това да ни е струвало самата поръчка.

В тези случаи се опитваме да намерим заедно с клиента баланса между неговите желания и реалните възможности и дадености на конкретния проект, а те невинаги са само финансови и времеви.

Стадион Ботев - Пловдив Проектант: "Вамос" ООД, проектов мениджър "А три Архитектура и изпълнения" Производствена база "Интрама", Пловдив Проектант: "Вамос" ООД, проектов мениджър "А три Архитектура и изпълнения"

- Да се върнем към самото начало - как стартира вашата работа?

- През 1994 г., когато започнахме самостоятелна практика, основавайки „А-три“, някои бяхме току-що завършили УАСГ, а други още учеха. От самото начало на следването ни сме работили като чертожници, макетисти и рисувачи (тогава така се правеха 3D рендерите).

Последните няколко години, докато следвахме, работихме в една от най-добрите по това време, а и сега проектантска фирма, която се занимаваше и с управление на изработваните от нея проекти. Там освен с чертане постепенно бяхме ангажирани с дейности по реализацията на проектите. Често сме били и преки изпълнители на по-специфичните елементи. Имахме късмета да се учим от опитни архитекти и инженери.

Когато започнахме като „А-три“, ние вече се познавахме с доста хора в бранша. В началото ни търсеха да правим работни детайли, в много случаи само от ръчни скици, както и да организираме тяхното изпълнение. Постепенно се развихме като строителна фирма, която в един момент наброяваше над 200 работници по ведомост.

През 2004 г. основахме „ВАМОС“ ООД, като там отделихме проектирането. В един момент по много причини решихме, че „А-три“ няма да е повече строител, и прекратихме тази дейност.

По това време бяхме доста информирани за начина, по който е организиран строително-инвестиционният процес в Германия, Испания и Франция. Там проектантите, освен да изготвят проектната документация за обекта, са пряко ангажирани от възложителя/инвеститора да контролират от негово име правилното им изпълнение. Участват също в изготвянето на тръжната документация и избора на строители и доставчици. Пряко оценяват количеството и качеството на тяхната работа, като разписват документите, с които възложителят/инвеститорът извършва плащанията към тях.

В тези държави, а и не само там, възложителите/инвеститорите отдавна знаят, че никой не може да познава един проект по-добре от този, който го е създал, че проектантът най-много от всички други участници в процеса има интерес неговият проект да се изпълни качествено и че този интерес съвпада с интереса на възложителите/инвеститорите.

По това време получихме предложение по конкретен наш проект точно за тази дейност, което ние приехме. Справихме се добре.

Възложителят/инвеститорът осъзна, че това, което ни е платил за тази дейност, не е разход по обекта, а само една малка част от това, което сме му спестили като разходи.

И до днес с голяма част от техническия екип от периода ни на строители работим успешно и се опитваме да сме на ниво.

- С какво най-много се гордеете, като погледнете назад?

С това, че запазихме човечността си и доброто си име.

С това, че много инвеститори, строители, доставчици и много други професионалисти от строителния бранш ни имат доверие.

- За 30 години промениха ли се основните професионални и функционални характеристики и качества на участниците в строително-инвестиционния процес - инвеститори, проектанти, изпълнители?

- Да, всичко постоянно се променя и това е нормално. Икономическите кризи, които преживяхме през тези години, отсяха многото инвеститори, проектанти и строители от началото на деветдесетте. Технологиите в проектирането и строителството също много се промениха. Надявам се да е за по-добро. Ние също се стремим да се променяме и да надграждаме.

Жилищен комплекс Residential Park Plovdiv,кв. „Тракия“, Пловдив Проектант: „ЕР ТЕ“ ЕOOД, проектов мениджър: „ЕЙ ДЖИ БИ Консултантс“ ООД в партньорство с „А три Архитектура и изпълнения“ ООД

- Какво можете да си пожелаете за в бъдеще на основата на добрия опит?

- Като казах и в началото, управлението на инвестиционни проекти в строителството от името/страната на възложителя/инвеститора към момента е „нелегална", или по-точно казано, е нелегитимна според нашата нормативна уредба дейност.  

Има голямо неразбиране от повечето участници в строителния процес и най-вече от самите инвеститори. Най-често процесът се бърка с управлението на проекта от строителната фирма. Това безспорно също е управление на инвестиционни проекти в строителството, но се прилага от гледната точка на строителя и е подчинено на неговите интереси като един от основните участници в този процес.

Това, което ми се иска да се осъзнае в близко бъдеще, е, че интересите на възложителя/инвеститора и интересите на строителя няма как да съвпадат, най-малко защото приходът на единия е разход за другия.

Поради тази причина и двете страни трябва да имат равностойни представители в този процес, които да защитават интересите на едните и другите.

Докато при строителя, за да може той да е успешен, работят квалифицирани инженери и архитекти, които организират и ръководят процесите, при възложителя/инвеститора най-често това не е така.

В повечето случаи възложителите/инвеститорите са структури или физически лица с коренно различна професионална квалификация. Ако нямат ангажирани специалисти с необходимата строителна квалификация и опит, а се опитват сами да ръководят процеса, те представляват съществен риск освен за себе си така и за останалите участници в този процес. Не е нужно да откриваме топлата вода. Това, за което говоря, отдавна е стандарт в цивилизованите държави, които се опитваме да имитираме.

Пожелаваме си скоро и тук да престанем да имитираме, а да приложим в пълнота европейския опит за начина, по който са организирани там строително-инвестиционният процес и участниците в него.

В последните години има индикации за това и вярваме, че все повече възложители/инвеститори, както и всички останали участници в строително-инвестиционния процес желаят тази промяна. Пожелаваме си и законодателят да го осъзнае.

Вижте cтaтиятa в бpoй 3/2024 нa cпиcaниe ГPAДЪT

Обратно нагоре ↑