Сгради

Винарско имение "Драгомир", с. Брестник

Споделяне

"Винарско имение Драгомир" е собственост и се управлява от Наталия Гаджева и Константин Стоев - опитни енолози, образовани професионалисти с богат многогодишен отличен опит във винопроизводството, с модерна визия и солидни познания. Те решават да създадат своя нова винарска изба, където да преработват реколтите от техните лозя при съвременен подход и технологичен метод, отговарящ на техните схващания и на актуалните насоки на развитие във винарството. Тук енолозите могат да прилагат и традиционни изпитани способи като ферментация на грозде в бъчви и в малки съдове, предназначени за направа на забележителни вина. Амбицията за съизмеримост с най-изтъкнатите достижения по света налага разширяване възможностите на семейната изба.

През 2014 г. инвеститорите закупуват съществуващата винарска изба "Брестник" за първично винопроизводство. Дворът на старата винарна е 39 дка и в него има няколко масивни постройки и съоръжения. Най-старата сграда на оригиналната кооперативна изба е от началото на 30-те години на ХХ век. През 60-те и 70-те години на ХХ век са построени още две масивни сгради, няколко големи навеса със стоманени конструкции, външни открити резервоари-басейни, пречиствателна станция и други съоръжения; поставяни са на открито съдове за вино. През 90-те години са построени други навеси и сграда с дестилационна колона за високоалкохолни напитки.

Теренът и съществуващите сгради

Теренът е в подножието на с. Брестник, непосредствено при влизане в селото, с лице към основния път от Пловдив, наречен Кукленско шосе и отвеждащ през селата Брестник, Куклен и Долни Воден до Асеновград. Наоколо е било селскостопанска производствена зона, обкръжена от изток, север и запад с лозя. В голяма степен и в наши дни е запазен обликът на тази зона, въпреки че някои площи са се превърнали в жилищни квартали с къщи.

След множество огледи на място, проучване на архивни документи, експертизи и дискусии се наложи решението да бъде изоставена първоначалната идея за реконструкция на съществуващите сгради. Съществуващите сгради на старата изба са с много по-голяма площ от нуждите на "Драгомир". Тези сгради са физически и функционално свързани, с общи части, като запазването само на една от тях - най-старата, построена в началото на 30-те години на ХХ, век би било трудно и скъпо. Построени и оборудвани са с големи 30 м3 железобетонови ферментатори и резервоари за съхранение на вино, които са функционално непригодни и морално остарели за нуждите и маниера на производство на изба "Драгомир".

Съществуващите сгради са неприемливо износени, като носещи конструкции, хидроизолации, водопроводи и канализация, електроинсталации са силно повредени до негодност. Топлоизолации липсват. Строежите от 60-те и 70-те години са с широки остъклявания към изток, юг и запад на най-горно ниво, което предизвиква технологичен проблем от топлотехническа гледна точка. Най-старата, построена в началото на 30-те години на ХХ век, сграда на едновремешната лозаро-винарска кооперация "Брестник" е претърпяла пожар през 60-години, дървеният покрив е изгорял, а после е поставен друг дървен. През повече от 80-годишната си история сградата е била подложена на множество функционални промени и строителни преустройства както преди, така и след пожара.

Инвеститорите имат планове в бъдеще да изградят малък комплекс от еднофамилни жилищни къщи със спортно-рекреационни и клубни дейности.

Производственият цикъл интегрира избата с лозовите насаждения

Основна цел на инвеститора е постигането на максимална ефективност при производството на вина от всички ценови категории, но с качество, надминаващо други подобни винопроизводители в България. Предпоставка за успеха на инициативата е интегриране на избата с лозовите насаждения наоколо в единен производствен цикъл при прилагане на безотпадни съвсем опростени класически технологични процеси, обезпечени с надеждно оборудване от специализирани реномирани фирми. Дейността на предприятието е концентрирана изключително върху лозарството и винарството, но в допълнение е обърнато внимание и на винения туризъм като съпътстващи функции в посока привличане на посетители и непрофесионални гости. По този начин със старите и новопостроените съвременни винарски комплекси районът има потенциал да се превърне в привлекателно място за любители на виното и хора изкушени от подобни преживявания.

Новата сграда е разположена в южната по-тясна и обособена част на терена с лице на изток към главната улица на селото, отвеждаща на юг към неговия център, а на север право към Пловдив.

Топографските особености на терена за строителство се характеризират с общ лек диагонален наклон от югозапад към североизток на слабо нагънатия релеф в избения двор. Общата максимална денивелация е приблизително 12-13 метра. В частта от имота за новата винарна е около 4.50 м при среден наклон ~ 4.5%.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Сграда и функции

Основният обем на избата е на две нива, правоъгълен, ориентиран според чистите географски посоки.

Дългите фасади са на север и на юг, а късите - на изток и запад. Избата е разположена в най-южната обособена част на имота, която е и най-извисена, с широк обзор към Пловдив. Погледната от север на юг, издължената северна фасада се проектира под силуета на планинските хълмове и представлява своеобразен екран за бъдещата зона, определена за изграждане на 16 еднофамилни къщи, клуб и малък спортен център като фон, прикриващ нелицеприятните близки гледки с грозни бивши стопански постройки през улицата горе от юг.

От самото начало стремежът беше обликът и характерът на строежа на новата винарна да отразяват и показват откровено и честно същността на технологичното производство при провеждане докрай на основния принцип - органично вписване в релефа на терена. Резултатът е цялостен функционално разнообразен ансамбъл, облагородяващ окръжаващата околна среда и най-вече природните дадености на ландшафта на селските покрайнини.

Голяма част от действителната разгъната застроена площ е на подземни и полуподземни нива. При това категорично се запазва водещата идея при строежа да бъде използвана денивелацията. Релефните дадености са обусловили специфичната обемно-пространствена и планова конфигурация. Наклонът на терена предполага стъпаловидното развитие на застрояването. Разликата в нивата, използвана като технологично предимство, дава възможност за гравитачно протичане на винарския процес. От енологична гледна точка гравитачният път на гроздето и виното е класически изпитан прийом, а вкопаването в терена осигурява типичен за винарските изби вътрешен микроклимат, благоприятен за направата на добро вино с нисък разход на енергия. Поставени дълбоко в терена, големите избени помещения не смущават с обемното си въздействие парковата среда и близките квартали на селото с жилищни и вилни постройки. Така са удовлетворени изискванията на енолозите, а производственият корпус, вкопан в ската, прикрито се сгушва в гънките на терена, без да дразни очите.

При компактната планировка на сградата е използвана видимо отвън издължена композиция със степенуване на интериорните и външните паркови пространства според предназначението им. Линеарността е доразвита и потвърдена в съответствието на обемно-пространственото решение с етапното протичане на технологичните процеси. Функционалната схема е отражение и материализация на съвременните виждания на Н. Гаджева и К. Стоев.

Радостно е, че всъщност както минувачите покрай новата винарска изба, така и посетителите, а също и обитателите на жилищните квартали наоколо, а дори и работещите там няма да възприемат отвън действителната големина на производствения корпус и съответно няма да бъдат смущавани от потискащото внушение на промишлено предприятие.

1 / 2

2 / 2

Настилката във всички производствени и инсталационни помещения, в коридорите и складовете е индустриален шлайфан бетон.

Новата винарска изба "Драгомир" заедно с парковата среда, оформена около строежа, органично и непретенциозно се вписва в теренните дадености, ориентирана към красивия хълмист пейзаж с планините на юг и гледката към Пловдив на север. Тя се превръща в своеобразен притегателен акцент, живописно включен в ландшафта като отличителен знак - символ на селото и цялата местност.

Инвеститор: "ВИНАРСКО ИМЕНИЕ ДРАГОМИР" ООД, Наталия Гаджева (енолог и собственик) и Контантин Стоев (енолог и собственик)
Проектанти: арх. Тодор Обрешков, арх. Пламен Тодоров, арх. Теодора Алексиева, арх. Мартин Вандов, ZOOM studio
РЗП: 2826 кв.м
долно ниво - 1856 кв.м
горно ниво - 970 кв.м
Застроена площ: 1856 кв.м
(СНИМКИ: Минко Минев, Виктория Станчева
Източник: www.pds.bg