Продукти и технологии

Създадохме продукт „Поемане на пълната отговорност“ при ОВИК системите на един обект

Споделяне

Инж. Николай Константинов, управител на "Термосист" ООД

"TEPМOCИCТ" ООД пpилaгa т.нap. cиcтeмeн инжeнepинг c пoeмaнe нa пълнaтa oтгoвopнocт зa пpaвилнoтo фyнĸциoниpaнe нa ĸлимaтичнитe и вeнтилaциoнните cиcтeми и пocтигaнe нa зaлoжeнитe пpoeĸтни пapaмeтpи (full
rеѕроnѕіbіlіtу соmраnу). Компанията изпoлзвa нaй-инoвaтивнитe тexнoлoгии (VRV и НYDRОNІС) нa DАІКІN, ocигypявaщи ĸaчecтвo, нaдeжднocт и инcтaлaциoннa гъвĸaвocт. Cъc cвoя 30-гoдишeн oпит в пpoeĸтиpaнeтo, дocтaвĸaтa и мoнтaжa нa тoзи тип ĸлимaтични cиcтeми фиpмaтa e бeзcпopeн лидep в ceĸтopa и вeчe имa мoнтиpaни нaд 1200 VRV cиcтeми c oбщa oтoплитeлнa мoщнocт 40 МW.

"TEPМOCИCТ" ООД пpилaгa т.нap. cиcтeмeн инжeнepинг c пoeмaнe нa пълнaтa oтгoвopнocт зa пpaвилнoтo фyнĸциoниpaнe нa ĸлимaтичнитe и вeнтилaциoнните cиcтeми и пocтигaнe нa зaлoжeнитe пpoeĸтни пapaмeтpи (full
rеѕроnѕіbіlіtу соmраnу). Компанията изпoлзвa нaй-инoвaтивнитe тexнoлoгии (VRV и НYDRОNІС) нa DАІКІN, ocигypявaщи ĸaчecтвo, нaдeжднocт и инcтaлaциoннa гъвĸaвocт. Cъc cвoя 30-гoдишeн oпит в пpoeĸтиpaнeтo, дocтaвĸaтa и мoнтaжa нa тoзи тип ĸлимaтични cиcтeми фиpмaтa e бeзcпopeн лидep в ceĸтopa и вeчe имa мoнтиpaни нaд 1200 VRV cиcтeми c oбщa oтoплитeлнa мoщнocт 40 МW.

Инж. Константинов, поздравяваме "Термосист" с кръглата 30-а годишнина! Нека да си припомним как стартирахте дейността?

- През 1989 г. с колеги от институт „Нови енергийни източници“ основахме кооперация „Термокомплект Инженеринг“. Съвместната ни дейност просъществува до 1991 г., когато аз се отделих и основах фирма „Термо Сист инженеринг - Николай Константинов“ ЕТ. Всичко започна с 500 лв. капитал и един джобен калкулатор от студентските години. Началото се базираше на моята реална преценка на ситуацията, в която ще живеем, предизвикателствата пред прохождащия бизнес, очакваната конкурентна среда, предстоящите политически събития и тяхното отражение на възможността да получим шанс за правене на бизнес в България. В моя случай беше и налице доказан опит от работата ми с нетрадиционни енергийни източници, тяхното бъдеще и очакваните нови технологии. За посрещането на последните бях много добре подготвен от ВМЕИ „Ленин“ – София, който завърших през 1981 г. с отличен успех – специалност „Промишлена топлотехника“, и впоследствие отново с отличен успех в същия институт „Инженер специалист по приложна математика“ – сега ИТ специалисти. Началото бе поставено от всички мои преподаватели от института в София, които ме научиха на безкомпромисен професионализъм. Особена благодарност и признателност изпитвам към проф. Стоичков. Получаването на знания тогава се отразяваше и от нивото на успеха в дипломата.

Всичко започна с проектиране на нетрадиционни инсталационни решения, убеждаване на инвеститорите в правилността на предлаганите варианти, сравнителни анализи и впоследствие отговорно изпълнение на проектните решения. Това оформи и облика на моя бизнес - „Поемане на пълната отговорност за правилното функциониране на инсталациите по част ОВК“. С първите заработени пари наех офис 10 кв.м в панаира и си купих механична пишеща машина „Марица“ от един човек в подлеза на хотел "Марица". Тогава на работниците в предприятието им плащаха в натура машини вместо пари за заплати и те трябваше да ги продават, за да оцеляват.

Със собствени средства инвестирах посещение на панаира в Солун. Трябваше да се чака на опашка за виза, билети, хотели. И това само за да видя света накъде върви. Това ми беше първото посещение на западна държава. Там срещнах и фирма DAIKIN – световно доказан лидер в климатичната техника. От 1992 г. до ден днешен работя само с тази фирма, защото произвеждат техника, която най-пълно покрива моите виждания за изграждане на различни инсталации за икономия на енергия.

Като погледнете назад - с какво най-много се гордеете за тези три десетилетия?

- Горд съм, че създадох продукт „Поемане на пълната отговорност“ при изграждане на ОВИК системите на един обект. Продукт, който все повече се търси на международния пазар и от сериозни и отговорни инвеститори. Гордея се с факта, че изградих отбор и колективен дух на работа и колегиалност – много важен момент в бизнеса на нивото, което оперираме.

Гордея се с постигнатото и отзивите и получените референции от моите клиенти. Гордея се и със спечелените награди от вашия престижен конкурс „Сграда на годината“. Те са вече 20 броя в нашата витрина на славата. Чест прави и на вас, че през всички тези години на прехода, когато негативизма се наложи като национална черта, нихилизмът е политическо оръжие, вие успявате да покажете, че в България българите го можем, и то на световно ниво.

Гордея с постигнатото и в чисто професионален аспект. Първи въведох метод за проектиране на ОВИК инсталации чрез анализ на енергопотреблението, базиран на BIN метод, още в далечната 1991 г. Този метод е вече задължителен от преди 3 години в целия Европейски съюз. Първи въведох автоматизирана система за проектиране (не за чертане) през далечната 2005 г. Система от САЩ, която генерира 3D изображения, но и всички необходими хидравлични изчисления. Проектантът в "Термосист" е освободен от рутинната работа по изчертаване на аксонометрии, правене на спецификации, разрези и други необходими елементи на проектната документация. Това го прави скъпо струващия софтуерен продукт. Проектантите в "Термосист" правят оптимизации и изследват много възможни варианти, съпоставими с различните критерии, представени на инвеститора. 3D проектирането е вече задължително в ЕС от 4 години.

Гордея се и с налагането на нови технологии при производството на спирално навити въздуховоди и вентилационни системи. Това е успешно сътрудничество между "Термосист" и шведската фирма LINDAB.

Горд съм, не на последно място и с авторитета, който изградих сред професионалните среди на световни лидери в ОВИК инсталациите. Не случайно по повод 45-годишнината на фирма DAIKIN в Европа бях поканен на тържествената церемония в Белгия като лоялен партньор, допринесъл за утвърждаване на новите технологии. На масата пред мен бе поставен българският национален флаг. Обекти на "Термосист" бяха публикувани в световния каталог на DAIKIN – говоря за 90-те години, когато VRV технологията прохождаше в световен мащаб. Днес е ежедневие, но в онези години беше истинско предизвикателство предвид и факта, че във висшите учебни заведения тази материя не се преподаваше, а и сега все още.

Къде се намира в момента "Термосист" - като обхват на предлаганите услуги, като специфика на организацията на дейността, като партньорства?

- Обхватът на предлаганите от "Термосист" услуги се съдържа в регистрацията ни, а именно: проектиране, доставка, монтаж, пуск и наладка, поддръжка в гаранционен и извънгаранционен период на отоплителни, вентилационни, климатични, хладилни, слънчеви, геотермални инсталации, консултации. Дейността ни покрива клиенти с една стая до големи обекти от по 100 и над 100 хиляди квадратни метра РЗП.

Отговорът на въпроса „Къде се намира Термосист в момента“ дава фактът, че празнуваме 30-ата годишнина от основаването на фирмата. Наши клиенти са отговорни инвеститори, отворени да приемат новите технологии. Клиенти, които търсят някой, който доказано може да им предложи различни алтернативи и отговорно да заяви, че ще ги изпълни и гарантира безпроблемното им функциониране. Все повече се търсят фирми „Поемащи пълната отговорност“. Това ние доказано го предлагаме и можем. Има огромна разлика между понятието „Изпълнение на инженеринг“ и на „Реинженеринг“ и „Поемането на пълната отговорност“. Когато колегите от САЩ дойдоха да инсталират и обучат персонала на "Термосист" на специфичния им софтуер, казаха, че познават още една фирма с подобен предмет на дейност и организация във Франция.

Фирма "Термосист" бе забелязана и от световни производители като HILTI, TROX, LINDAB, WISSMSN, WILLO, FLAKT WOOD, MEFA и много други. На всички тях благодаря, че повярваха в продукта и духа на "Термосист". Със своите продукти те допринасят за безкомпромисното качество на обектите на "Термосист".

Многократно сме говорили за ОВК системите - какво се промени в разбирането за ОВК системите по време и след пандемията?

- Мисля, че в разбирането за ОВИК системите се наложи най-после професионалното и рационалното. Това не е търговия. Това са много важни животоопазващи и съхраняващи системи. Те поддържат и осигуряват качеството на живот било в офис, магазина, концертната зала, киносалон, театралната зала, ресторант, нощен клуб, спорна зала, производствени помещения и не на последно място дома. Промените ще са в посока отговорно проектиране и доказване на решението, въвеждане на мерки за обеззаразяване, въвеждане на нови нормативи за определяне на допустими нива на замърсяване на зоната на обитаване.

Как се развиваше вашата дейност през изминалата година при създалите се специални условия?

- Успешно.

Спечелихме конкурс на частен инвеститор за голям обект, като продължихме да работим и по текущи обекти. Назначихме нови работници, запазихме наличния състав и повишихме нивото на проектантския продукт с нови въведения. Подобрихме производствения процес на вентилационните системи, базиран на технологията SAFE CLIC на фирма LINDAB.

Кои са референтните проекти, с които най-много се гордеете?

- Не може един родител да обича повече едно дете от другите.

Все пак на особено място се нарежда GARITAGE PARK с уникалните си инсталационни решения, които приложихме като обобщен опит за последните 30 години. Пренос на отпадна топлина от зона в зона на един етаж, пренос на отпадна топлина между отделни сгради и консуматори в комплекса не е правено в световен мащаб.

Гордея се с инсталационните решения в кината „Арена“ – за първи път в света се изпълни такова схемно решение и не случайно DAIKIN го показаха в световния си каталог. Уникален обект бе и хотелски комплекс „Хелена“, тези нови технологии по онова време можеха да бъдат забелязани и оценени само от много напредничаво мислещи инвеститори. Това са обекти от началото на XXI век. Уникални обекти са и „Парк мол“ - Стара Загора, и „Аутлет център“, София - първите молове в Европа без комини и котелни помещения. Офисната сграда на "Винпром Пещера" в Пловдив – първа 3-тръбна VRV система в България и една от първите в Европа – говорим за 2010 г. Не на последно място са хотелите, в които произвеждаме топлата вода за битови нужди от отпадната от климатичните системи топлина целогодишно, хотелите, базирани на геотермални отпадни топлини - Гранд хотел “Велинград“, “Акватоника“, “Диана мар“ - Павел баня, хотел „Старосел“ и много други - банки, офисни сгради, болници, промишлени халета, спортни комплекси и басейни СОК „Камчия“, частни жилища.