Сгради

The Stratford: Новата жилищна парадигма на Лондон

Споделяне

Разположена в района Стратфорд покрай Олимпийския парк от 2012 г., The Stratford представлява висока 143 метра кула, която комбинира апартаменти, бутиков хотел със 145 стаи, градина под звездите, два тематични ресторанта, СПА студио и зона за събития върху терен 39 дка, който преразглежда подхода към задоволяване на нуждата от нови жилища в британската столица.

Проектът има важна роля в процеса на регенерация на района Ийст Енд, като търси нов модел за живот в градовете при засилено използване на обществен транспорт, ограничен брой автомобили и гъвкаво обитаване - от една нощувка до цял живот.

The Stratford предлага нова жилищна парадигма, като преразглежда високите жилищни сгради и богатите възможности на смесените функции във вертикал. Предлаганите 248 апартамента реинтерпретират най-успешните жилищни типологии в Лондон, като започват от вътрешните дворове на Лондон, като се вдъхновяват от различния микс от жилищни типове.

Проектният екип от архитекти и инженери се фокусира върху идеята за вертикалната общност, която насърчава социалното взаимодействие и отразява различията на района. Кулата с иновативни форми от стомана и бетон - двойна конзолна структура, впечатляващо интегрира в профила на сградата три градини на покрива, където обитателите могат да се срещат и да взаимодействат на впечатляващия фон на хоризонта на британската столица.

Необичайната структура използва предварително напрегнати елементи и редица други компоненти, използвани обичайно при инженерна инфраструктура. Повечето от нивата на сградата се крепят от конзолна система от стомана и бетон на нива 10 и 28, което позволява премахването на половината от колоните на част от етажите.

1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7

Визията

Проектният екип трябва да се фокусира върху идеята да осигури благодатна почва за вертикалната общност да расте и да се развива. Екипът има за цел създаване на платформа, която да насърчава социалното взаимодействие и да обогати разнообразието в района. Двойната конзолна конструкция на кулата осигурява три впечатляващи покривни градини като социални зони за взаимодействие и срещи на обитателите в рамката на позитивна природна среда и на фона на британската столица.

Ограничения на планирането

The Stratford е част от зоната Stratford City - един от районите на Олимпийския парк 2012 г. Тази специфика става причина за многобройни консултации между администрацията за олимпийските игри, столичния район Newham и администрацията на Голям Лондон, както и собствениците на терена - London Continental Railways, с изисквания за запазване и съобразяване с високоскоростната High Speed 2 жп линия в съседство.

Първоначалните градоустройствени планове предвиждат осеметажен хотел в района, но реалният проект търси да интегрира разнообразието в рамките на Олимпийското село. След консултации с другите участници в градоустройствения процес визията на The Stratford като истинска вертикална общност и реалният проект създават усещане за идентичност в един много хомогенен район като ключов елемент.

Концептуалната идея им отправя предизвикателство на стандартите за обитаване във височина, което в крайна сметка води до промяна на някои от градоустройствените подходи на Лондон с цел осигуряване на алтернативни подходи към частни жилищни проекти. Оценката на ефективността на балконите във висока сграда балансира възможностите за създаване на добре защитени от вятъра пространства, които ще осигурят на обитателите комфортно пространство за индивидуално и групово ползване.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Задание, материали и строителни практики

Проектът демонстрира как синергията между задание, архитектура и инженеринг осигурява отлични резултати. Впечатляващата двойно конфозлан форма е следствие от желанието за създаване на големи открити социални пространства и е направена възможна благодарение на уникална стоманобетонна форма. Безупречната интеграция на архитектура и инженеринг създава впечатлението за "висящи" градини в рамките на сградната форма.

Двойната конзолна форма на сградата буквално балансира обема, като осигурява коравина, ефективност и реализируемост. Прилагането на бетон за ядрото и за конзолните системи дава възможност те да бъдат изпълнени от един същ екип с един и същ материал при пестене на време и спазване на бюджета.

Окачената фасада на сградата използва ограничена палитра от материали - високоефективни изолирани стъклени и GRC плътни панели. Структурата се състои от кораво централно ядро, което носи основното конструктивно натоварване в комбинация с две нива на стоманобетонни конзолни конструкции, които позволяват крепежа на въздушните градини. Особено внимание се обръща на етапността на работата, която дава възможност за слягане и балансиране на конструкцията след ключовите етапи на монтажа.

Проектът има за цел създаване на различни жилищни типологии за тази динамична общност. Предлагат се над 60 различни типа апартаменти, които отразяват разнообразните изисквания на потенциалните купувачи. Особено важно е, че в контраст с повечето жилищни проекти в района проектът отстъпва от минималните стандарти за полезна площ и се фокусира върху качеството за създаване на вдъхновяващи пространства.

The Stratford е уникална сграда, която вдига стандартите за жилищно застрояване в източен Лондон. Над 50% от жилищните единици се предлагат за дългосрочно обитаване след консултация с Manhattan Loft Corporation в отговор на пазарните потребности. Оставащите жилища са за гъвкаво обитаване и възможност наемателите да избират дължината на своя престой - седмици, месеци или години, с опция за хотелско обслужване. Местната общност толерира и двата подхода поради възможностите за провеждане на събития и нова заетост в района със своите открити площи, бирарии, коктейл клуб и тематични ресторанти.

Ситуирането в близост до жп гарата Stratford International на сградата се възприема като входна зона към района. Фокусът върху качеството на проекта, обществените съоръжения и създаването на обществен микс осигуряват добра атмосфера и модел за бъдещо развитие.

Ключ към успеха на сградата е създаването на активна и оживена общност. Осигуряването на широк спектър от типове апартаменти, гъвкави наемни опции, обществени пространства и висококачествени ресторанти не само създават местна общност, но и интегрират проекта със зоната и привличат посетители, като създават нова дестинация в британската столица.

Задание, материали и строителни практики

Проектът демонстрира как синергията между задание, архитектура и инженеринг осигурява отлични резултати. Впечатляващата двойно конфозлан форма е следствие от желанието за създаване на големи открити социални пространства и е направена възможна благодарение на уникална стоманобетонна форма. Безупречната интеграция на архитектура и инженеринг създава впечатлението за "висящи" градини в рамките на сградната форма.

Двойната конзолна форма на сградата буквално балансира обема, като осигурява коравина, ефективност и реализируемост. Прилагането на бетон за ядрото и за конзолните системи дава възможност те да бъдат изпълнени от един същ екип с един и същ материал при пестене на време и спазване на бюджета.

Окачената фасада на сградата използва ограничена палитра от материали - високоефективни изолирани стъклени и GRC плътни панели. Структурата се състои от кораво централно ядро, което носи основното конструктивно натоварване в комбинация с две нива на стоманобетонни конзолни конструкции, които позволяват крепежа на въздушните градини. Особено внимание се обръща на етапността на работата, която дава възможност за слягане и балансиране на конструкцията след ключовите етапи на монтажа.

Проектът има за цел създаване на различни жилищни типологии за тази динамична общност. Предлагат се над 60 различни типа апартаменти, които отразяват разнообразните изисквания на потенциалните купувачи. Особено важно е, че в контраст с повечето жилищни проекти в района проектът отстъпва от минималните стандарти за полезна площ и се фокусира върху качеството за създаване на вдъхновяващи пространства.

The Stratford е уникална сграда, която вдига стандартите за жилищно застрояване в източен Лондон. Над 50% от жилищните единици се предлагат за дългосрочно обитаване след консултация с Manhattan Loft Corporation в отговор на пазарните потребности. Оставащите жилища са за гъвкаво обитаване и възможност наемателите да избират дължината на своя престой - седмици, месеци или години, с опция за хотелско обслужване. Местната общност толерира и двата подхода поради възможностите за провеждане на събития и нова заетост в района със своите открити площи, бирарии, коктейл клуб и тематични ресторанти.

Ситуирането в близост до жп гарата Stratford International на сградата се възприема като входна зона към района. Фокусът върху качеството на проекта, обществените съоръжения и създаването на обществен микс осигуряват добра атмосфера и модел за бъдещо развитие.

Ключ към успеха на сградата е създаването на активна и оживена общност. Осигуряването на широк спектър от типове апартаменти, гъвкави наемни опции, обществени пространства и висококачествени ресторанти не само създават местна общност, но и интегрират проекта със зоната и привличат посетители, като създават нова дестинация в британската столица.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Реализация

Проектът започна своето развитие през 2009 г. и е завършен през 2019 г. Теренът е придобит през 2011 г., строителните работи стартират през януари 2015 г. През май 2019 г. е завършена сградата, различните ресторанти отварят за посетители до октомври 2019 г.

Четете в брой 3 на сп. ГРАДЪТ