Изкуството и ГРАДЪТ

Спартак Атанасов, nOva art space: Изкуството - инвестиция и добавена стойност към проектите, естетическо удоволствие и възпитание...

Споделяне

Спартак Атанасов е завършил "Право", от 2010 е собственик на галерия ФОРУМ и галерия nOva art space.

- Г-н Атанасов, ако може да започнем от едно световно изследване в областта на изкуството и инвестициите - докладът Deloitte Private ArtTactic Art and Finance Report 2021 разглежда възможностите и развитието на различните класове изкуство като инвестиционен актив. Можете ли да ги коментирате като възможности, познаване и прилагане - по света и в България?

- Докладът на Deloitte е един страхотен инструмент, който може да ни покаже глобалната ситуация в развитието на арт пазара за последните 10 години. Върху този доклад може да се направи цяла статия, но аз ще се опитам да обобщя с няколко изречения.

На първо място, можем да видим, че пазарът на изкуството е в постоянен подем – от 2011 до сега всяка година има покачване както на обема от сделки, така и на групите от хора, които влизат на този пазар. Има няколко различни вида „играчи“, които основно движат пазара, и те са аукционните къщи като Sotheby’s и Christie’s, частните галерии, музеите, колекционерите и инвестиционните фондове. Тук можем да направим една от основните разлики между България и световния пазар – при нас основна движеща сила са частните колекционери и частните галерии. В България има само един инвестиционен фонд, който влага в изкуство, а музеите правят изключително малко откупки, което е голям проблем основно за съвременните автори.

Още един много важен момент в доклада на Deloitte показва, че все повече млади хора на възраст между 30 и 40 години започват да инвестират в изкуство, като една част от тях поглеждат и към новите технологии и в частност NFT изкуство.

Като обобщение мога да кажа, че докладът показва категорично, че в изкуство може и трябва да се инвестира, това определено е една защитена зона, особено по време на кризи, и че повечето инвестиционни портфейли включват в себе си и произведения на изкуството редом до акциите и облигациите.

За България трябва да се отбележи, че в двете пандемични години се реализираха някои от най-скъпите покупки на картини от български художници, което ясно показва, че и българските инвеститори смятат изкуството за защитена зона по време на криза.

- Виждаме все повече финансови аргументи за инвестиции в изкуство. Има ли достатъчно стойностно българско изкуство, което да бъде обект на подобен интерес? Доколко са познати авторите в България и по света и в каква степен са "пазарни"?

- Категорично има финансови аргументи за инвестиране в изкуство, но има няколко много важни аспекта, на които трябва да се обърне внимание, за да се получи финансов резултат. Не може да си купите просто картини или скулптури, които ви харесват, и да очаквате, че те непременно ще поскъпнат в бъдеще. Шансът това да се случи е повече от минимален. Както при инвестирането в акции, така и тук има нужда от задълбочени познания върху пазара. Изключително важно е, преди да се започне да се влага в изкуство, човек да се довери на професионалист в бранша, било то галерия или частен дилър, който да го напътства в кои автори си заслужава да се инвестира. Ние като галерия с 25-годишен опит можем смело да заявим, че познаваме отлично пазара и процесите и можем да даваме насоки в кои произведения и автори може да се акцентира.

Що се касае до това колко са разпознаваеми нашите автори по света, искреният отговор е, че не са добре разпознаваеми. Има няколко имена на художници като Христо Явашев–Кристо и Жорж Папазов, които присъстват в повечето престижни колекции и музеи, докато от съвременните автори са не повече от десетина, които участват редовно в арт панаири, биеналета и изложби от най-висок клас. Това определено е проблем, върху който трябва да се работи, но в това българското изкуство да стане разпознаваемо навън задължително трябва да стане и държавен приоритет, иначе би било невъзможно.

Парадоксът е в това, че определено има качествено българско изкуство, което държавата може да използва, за да изгради лицето си навън, но не го прави. Абсолютно съм убеден, че когато културата и изкуството станат приоритет на национално ниво, тогава пазарът ще се увеличи в пъти.

- Каква е културата, традициите и познаването на изкуството в България - както от хората, така и от инвеститорите?

- До голяма степен българинът има потребност от култура. Дълбоките познания обаче са „запазена зона“ за малка група от хора, което е нормално. Това е и една от основните причини инвеститорите да имат нужда от помощ, за да оформят качествена колекция. Във времето се доказва, че качеството е в пъти по-важно от количеството. За да се оформи една наистина качествена и стойностна колекция, са необходими много знания, опит и не на последно място - нюх. Има и едно неписано правило, че окото на познавач се тренира с много гледане, това ще рече, че трябва да се видят много изложби, да се разгледат много музеи, за да изгради човек в себе си представа кое е качествено и кое не. Това отнема години.

- Какво е необходимо да бъде предприето, така че да бъде увеличена както художествената, така и инвестиционната култура в областта на изкуството в България?

- На първо място е държавната политика. Ако държавата започне да приоритизира културата, естественият ефект ще е да се повиши интересът в цялото общество, което ще допринесе и за повече инвестиции в изкуство.

Присъствието в медиите също е от основните фактори, за да се увеличи художествената култура – трябва много говорене, за да се повиши нивото.

Друг много важен момент е образованието на подрастващите – изключително важно е да водим децата си от малки по музеи, галерии, театри и концерти – само така можем да изградим качествено общество, което да има потребност от култура. Ако сега влезем в Лувъра, съм убеден, че ще видим поне 50 първолаци, които разглеждат експонатите. Така трябва да е и при нас.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

- Инвеститори и наематели могат да увеличат стойността на имотите си, като създадат качествени пространства за обитаване и работа. Какви са конкретните стъпки за успех на такива инициативи?

- Категоричен съм, че поставянето на произведения на изкуството дават добавена стойност към всяко пространство, било то дом или офис. В развитите държави има цял отрасъл, наречен art hospitality, който се занимава с позиционирането на изкуство в хотели, обществени сгради и офиси.

В днешни дни се приема, че влагането на картини и скулптури е абсолютно задължително в съвременния вътрешен интериор. При оформянето на вътрешния дизайн е силно препоръчително отново да се използват услугите на професионалисти – архитекти и дизайнери, които да оформят пространството в симбиоза с изкуството, за да има максимален ефект. Ние като галерия работим успешно с дизайнери и имаме реализирани десетки проекти както на офиси, така и на частни домове.

1 / 1

Обратно нагоре ↑