Продукти и технологии

Системи окачени тавани Knauf AMF - баланс между чистота, акустика и естетика

Споделяне

Ние от Knauf AMF знаем, че здравните заведения поставят особено високи изисквания към помещенията, а следователно и към окачените тавани. Акустичният комфорт, който често получава по-малко внимание, е поне толкова важен фактор като другите, тъй като в зоните, където са пациентите, приятната акустика в стаята повишава комфорта и по този начин допринася за лечебния процес. Звукопоглъщането в работните зони също е важно за служителите в болници, домове за стари хора или лабораториите, тъй като прекомерният шум може да доведе до проблеми с концентрацията, изнервеност, безпокойство и дори да доведе до симптоми на стресово заболяване.

Различните области и дейности на здравеопазването поставят много различни изисквания към акустиката. Те зависят основно от вида на приложението: Фоайето например има различни акустични изисквания от пациентската стая. Цветовата схема също играе роля в различните области на клиниката, защото приятен цветен климат забележимо допринася за благосъстоянието. Всичко това изисква индивидуални решения. Ето защо ние разработихме системи окачени тавани с различен дизайн. Те не само отговарят на високите хигиенни изисквания в здравеопазването, но също така отговарят и на стандартите по отношение на пожарозащита и акустика.

Паната на Knauf AMF с покритие HYGENA

Мерките по отношение на хигиената, особено в болничните заведения, са важни за възпрепятстване на предаването и разпространението на заразяване, предизвикано от бактерии и гъбички. Паната на Knauf AMF с покритие HYGENA са специално разработени с цел да възпрепятстват  образуването и задържането  им. Бактерицидното и фунгицидното действие на специалното покритие на паното се извършва чрез потискане на разрастването на микроорганизмите. Това го прави изключително подходящо за приложение в клиники, болници, лаборатории и аптеки.

Паната с покритие HYGENA се характеризират с превъзходните си строително-физични качества, което е характерно и за останалите минерални пана на AMF и отговарят на повишените изисквания за акустика, влагоустойчивост и клас на горимост.

1 / 4

Зона А - нисък риск: офиси/администрация, фоайета, коридори

2 / 4

Зона В - среден риск: зона за прегледи, болнични стаи, санитарни и кухненски помещения

3 / 4

Зона С - висок риск: зона за консултации, интензивно лечение, лаборатории

4 / 4

Зона D - много висок риск: операционни зали

Класифицирани в съответствие със стандартите на здравните заведения

Когато става въпрос за пречистване и контрол на въздуха в здравните заведения, не може да се избегне френския болничен стандарт NF S 90-351. Той е най-важният и най-строг стандарт за здравните заведения, който в момента се обсъжда в европейските регулации. Стандартът класифицира различни области на приложение в четири рискови зони. Изборът на подходяща хигиенно тествана система за окачен таван също е продиктуван от тези зони - A, B, C и D.

Зона А - нисък риск

Офиси и административни помещения, фоайета и коридори

В зона А на френския болничен стандарт не се поставят особено високи хигиенни изисквания. Те са общи зони като фоайета и коридори, офиси и заседателни зали, както и административни зони - от стаята на персонала до склада за съхранение. Вероятността за заразяване с болнични микроби, бактерии или гъбички в някое от тези помещения е сравнително малка.

За хората, които работят тук, както и за тези, които идват и си отиват, обстановката в болницата играе основна роля. Оптималният акустичен климат подпомага концентрацията и работния процес. Използвайки индивидуални решения за окачените тавани с различни параметри, акустиката в стаята може да бъдат оптимизирана спрямо индивидуалните изисквания в зависимост от приложението.

Зона B – среден риск

Стаи за пациенти и консултации, санитарни помещения и кухни

В стаите за пациенти и в консултативните кабинети минава голям поток от пациенти, лекари, терапевти, сестрински и почистващ персонал. В тази среда микробите и бактериите могат да се разпространяват лесно. Френският болничен стандарт класифицира тези помещения със средно хигиенно значение заедно със санитарните помещения (бани за пациенти, тоалетни за посетители и др.), стаи за рехабилитация или кухни и помещения за съхранение на храни.

Стаите за пациентите поставят специални изисквания към окачените тавани. Те трябва да допринесат за здравословен, комфортен климат в стаята, при който пациентът се чувства добре, което от своя страна подпомага процеса на възстановяване. Тук са необходими решения, които да отговорят на повишените хигиенни изисквания и да създадат положителен и комфортен климат в стаята. В допълнение към звукопоглъщащите свойства важна роля играят и дизайнът и визията на таванните системи. В крайна сметка пациентът често лежи в леглото и се взира в тавана.

В болниците и старческите домове нивото на влажност в помещенията е много важен фактор, който трябва да се вземе предвид. По принцип относителната влажност на въздуха винаги трябва да бъде в здравословен, приемлив диапазон (обикновено между 40 и 60%), така че пациентите и персоналът да се чувстват еднакво добре и комфортно. В допълнение, влагата се отделя чрез постоянно почистване на стаите, да не говорим за високата влажност в санитарните помещения и кухни. По тази причина за такива помещения Knauf AMF  осигурява пана и конструкция, които са устойчиви на висока влажност - до 100% включително, с покритие Hygena.

Във връзка с това информираме, че една наша разработка с наименованието THERMATEX  AQUATEC представлява минерално  пано със 100%  влагоустойчивост.

В помещения с наличие на постоянно висока влажност като плувни басейни, санитарни помещения и обществени кухни има повишени изисквания по отношение на стабилността и влагоустойчивостта на паната. Благодарение на  специалния си състав THERMATEX  AQUATEC е 100%  влагоустойчив. Това означава, че и при продължителна  висока относителна влажност на въздуха и температура от  0° до 40°C паното остава стабилно, запазвайки формата и размерите си. При необходимост от основно почистване THERMATEX  AQUATEC позволява миене дори под високо налягане.

Паното има превъзходни звукопоглъщащи  характеристики – клас А абсорбер. С него  се постига оптимално решение за помещения с повишени  хигиенни изисквания.

Зона С - висок риск

Лаборатории, консултативни кабинети

Специфичните условия и области на приложение изискват специално внимание. Всяка стая в зона C е чувствителна зона – като например стая за възстановяване, отделение за интензивно лечение, стаи за „малки“ оперативни процедури, родилни и детски стаи.

Рискът от това хора с лабилно здраве или хора в добра физическа форма да се заразят с микроби или да прихванат инфекциозни заболявания е сравнително висок. Съответно високи са и хигиенните изисквания за изграждането на тези зони и мерките, предприети в тях.

Когато трябва да се лекуват сериозни (често животозастрашаващи) заболявания и травми, трябва да се вземат особено строги хигиенни мерки. Отделенията за интензивно лечение масово се различават от другите болнични зони. Те са високо функционални и позволяват оптимална грижа за пациента в среда без бактерии. По правило при пациентите може да се влиза само чрез въздушни шлюзове. По този начин се предотвратява пренасянето на микроби.

В тези чувствителни зони се използват също специалните ни продукти от нашата HYGENA, които са тествани и проверени, че имат превантивно действие срещу микроби и бактерии.

Консултативни стаи и лаборатории

Системите за окачени тавани, разработени за зони с високо хигиенно значение, също са подходящи за използване в помещения за аутопсия, зони за стерилизация, лаборатории, помещения за преглед и лечение и др.

Зона D – много висок риск

Операционни зали

Операционните зали и отделенията в зона D са най-високото ниво на риск в болниците - най-високото ниво на хигиена. На първо място се осигурява превенция, така че микробите и патогените да не навлизат в отворената рана на пациента по време на оперативната процедура, като защитата на операционния екип също е от основно значение. Стерилните зони, помещенията за анестезия, зоните за почистване и душовете трябва също да отговарят на най-високите хигиенни стандарти.

Системите на Knauf AMF за операционни зали и отделения са продукти от най-висок клас, които отговарят на най-високите хигиенни изисквания. Те имат превантивен ефект срещу микроби и предотвратяват натрупването на патогени, бактерии и гъбички. Освен това те са здрави, устойчиви на дезинфектанти, не изискват поддръжка, а ако е необходимо, са лесни за почистване.

В допълнение към хигиенните изисквания трябва да се съблюдават и специални функционални изисквания при изграждането на операционните зали, т.нар. системи за чисти помещения.

Трябва да се отбележи, че чистите помещения с класове от 1 до 5 съгласно ISO 14644-1, които изискват висока филтърна площ и използването на филтриращи елементи на тавана, невинаги са възможни. Чистите помещения с хоризонтален поток на вентилация също влизат в приложение.

Паната на Knauf AMF за чисти помещения

Какво представлява т.нар. чисто помещение?

С този термин се определя една дефинирана област, в която може да се работи при чисти условия, или с други думи, възможност да се контролира нивото на замърсяване от частици, внесени по въздушен път. Днес от такива условия се нуждаят много области на медицината и изследванията, както и на хранително-вкусовата, фармацевтичната и полупроводниковата промишленост.

Минералните окачени тавани дават възможност и за почистване и дезинфекция (стерилизация). Те притежават и резистентност към химични реагенти. Друго основно предимство на минералното пано е, че то не се зарежда електростатично, което не създава предпоставки за замърсяване и потъмняване на окачения таван.

Изискванията в тази област са такива, че само най-съвременните системи окачени тавани могат да отговорят на тези предизвикателства. Фирма Knauf AMF предлага окачени тавани от серията THERMATEX, специално разработени за потребностите на различни приложения от т.нар. чисти помещения и тяхната класификация по DIN EN ISO 14644-1 и US Federal Standard 209E. Системите окачени тавани на AMF са тествани в лабораторни условия, в съответните чисти помещения на лаборатория в институт IPA Fraunhofer Gesellschaft – Германия, при което същите са отговорили на високи показатели.

Четете в брой 3 на сп. ГРАДЪТ