Продукти и технологии

Siemens представя: Park Lane - офис сграда на бъдещето

Park Lane Office Center е една от най-новите и модерни сгради в София, завършена през юни 2021 г. Тя е проектирана и построена с поглед към бъдещето, с изискване за въвеждане на „умни“ системи и технологии от най-висок клас, които да гарантират комфорта на наемателите, собствениците и операторите за десетилетия напред. Сред доказателствата, че тази мисия е изпълнена, са множеството получени награди и не на последно място - продажбата на цялата сграда на софтуерния гигант SAP само месеци след нейното завършване.

За проекта, реализацията, отличията и резултатите разговаряме с трима експерти, пряко ангажирани с внедряването на иновативни системи в сградата. Това са Албена Петрова, технически директор на Park Lane Developments, Георги Гогов, мениджър ключови клиенти в New System, и Иван Иванов, технически ръководител в компанията Electricity.

 

- Бихте ли разказали повече за проекта Офис център Park Lane от позицията ви на инвеститор в сградата? Каква е историята и мисията на сградата?

Албена Петрова (А.П.): Park Lane Office Center е пилотният проект за новосъздадената към онзи момент компания Park Lane Developments, част от AG Capital, чийто фокус е инвестиране в изграждане на логистични и офисни площи от последно поколение. Започвайки проекта Park Lane, искахме да покажем нашите разбирания за качествена офис среда и така да поставим нови, по-високи стандарти.

- Какви бяха главните цели, поставени при планирането на сградата? И какви бяха основните предизвикателства пред постигането на тези цели?

А.П.: Искахме да изградим една уникална офис сграда, която да се отличава не само с висок клас довършителни дейности и отличен интериор, но и с иновативни сградни инсталации и „умни“ системи, тъй като те гарантират комфорта на ползвателите. Затова държахме да има система за сграден мениджмънт от ново поколение, с която не само да можем да визуализираме отделните параметри на сградата, но и да ги управляваме.

- Какви иновативни решения и технологии на Siemens са вложени в Park Lane Office Center, за да изпълняват функциите си максимално успешно и да издържат на теста на бъдещето?

Георги Гогов (Г.Г.): Системата за автоматизация и контрол на обект Park Lane e изпълнена от New System с решенията на Siemens – хардуер PXC контролери и TXM входно-изходни модули и специализирания софтуер за визуализация Desigo CC. BMS системата включва интеграция на климатични камери, VAV боксове, VRV система, измервателни устройства за ток и вода, мониторинг на предпазители, на трансформатори, управление на смукателна вентилация, управление на гаражна вентилация. Сред останалите функции са мониторинг на системи като дренажни помпи, помпи за битови нужди, мониторинг на температура и влажност в складови помещения, мониторинг на температура и сензори за наличие на теч в сървърни помещения, мониторинг на асансьори.

Иван Иванов (И.И.): Фирма Electricity изпълни на база на технологиите на Siemens две системи – за контрол на достъп и пожароизвестителната система Cerberus. Всичките системи в сградата са интегрирани в една платформа и по този начин могат да бъдат обединени в мениджмънта на сградата.

Едно от най-големите предизвикателства, които срещнахме, е да изберем такава система, която позволява чрез една мениджмънт станция да следим и управляваме различни компоненти в сградата.

- На базата на досегашния ви опит, какви ползи и предимства носи платформата за сграден мениджмънт Desigo CC за сградата?

А.П.: BMS системата Desigo CC дава възможност да се адаптират нуждите и особеностите на всяка сграда и да се постигне интеграция на всички системи. Тя позволява да се интегрират и следят системи на различни доставчици, което за нас бе едно от основните предимства. Безспорно преимущество е, че постигнахме интеграция и хармония в системите за безопасност и сигурност, контрол за достъп, сигналноохранителна техника и видеонаблюдение и всички те работят в плавен и гладък режим.

Благодарение на изградената система имаме лесен и непрекъснат контрол върху редица параметри от сградните системи. Можем да следим и управляваме климата във всяко помещение, както и да контролираме температурата, вентилацията, осветлението. В някои помещения има изисквания за влажност и в тях сме инсталирали датчици за влага, свързани с BMS-а. В сутеренните етажи, които са паркинг, следим нивото на въглероден окис. Така че с тази система постигаме една безопасна и здравословна среда при непрекъснат и детайлен мониторинг.

Интерфейсът е много лесен за работа и достъпен дистанционно 24 часа, което позволява на опериращите компании и доставчици на различни услуги непрекъснато да наблюдават параметрите. Това води до понижаване на техните разходи, по-бърза реакция и повишава комфорта и удовлетвореността на наемателите.

- Park Lane Office Center кандидатства за LEED Platinum сертификат за „зелена“ сграда. Какво мотивира решението да кандидатствате и какви са резултатите?

А.П.: Leed сертифицирането бе заложено още в началото, тъй като много от големите наематели настаняват своите служители само в сертифицирани сгради. Затова и ние се стремяхме към Leed Gold сертификат. В процеса на сертифициране се оказа, че отговаряме на изискванията за Leed Platinum. Това още веднъж доказа високите стандарти, които сме заложили при проектирането и изграждането на сградата.

- По какъв начин този сертификат помага за инвестиционната стойност на сградата?

А.П.: LEED сертификатът повишава стойността на инвестицията в една сграда и помага за привличането на наематели или продажбата й на международна компания. Причината е в наличието на умни системи. Те позволяват да се наблюдават разходите в резултат от консумираната енергия и да се извършва т.нар. енергиен мениджмънт. В сегашната обстановка на непрекъснато повишаващи се цени на енергията това е от голямо значение, тъй като може да се прецени и раздели консумираната енергия по отделните потребители - отопление, вентилация, други. По този начин самата консумация става предсказуема и прогнозируема. А това позволява задаването на оптимални параметри на работата на сградата.

- Park Lane Office Center вече е носител на няколко престижни награди. Разкажете повече за тях, кои характеристики на сградата допринесоха за отличията?

А.П.: Да, спечелихме много награди, с които се гордеем. Участвахме в International Property Awards в Лондон. Там спечелихме най-високото отличие - 5 звезди. Радваме се, че завоювахме голямата награда на 11-ото издание на International Investment Awards в категория Office Developments.

На юбилейното 20-о издание на конкурса Сграда на годината спечелихме Първа награда в частта “Зелена архитектура и иновации” и Специална награда за офисни и корпоративни сгради. Извоювахме и първа награда за креативно офис пространство на B2B Media.

Явно наистина сме задали високи стандарти, защото нашият пръв и най-голям наемател Allianz се премести в сградата и това беше най-голямата офис сделка при наемите за 2020 г. Миналата година приключи и сделката по продажбата със SAP. Това пък беше най-голямата инвестиционна сделка в България през последните три години, с което много се гордеем.

- Като говорим за сделката със SAP, според вас кои предимства и характеристики на сградата провокираха такъв интерес?

А.П.: SAP са световен лидер в софтуерния бизнес и като такива имат много високи изисквания за самата сграда, за изпълнените инсталации. Техен екип от специалисти проучи сградата, като имаха възможност да видят как работят всички системи. BMS системата облекчава работата на фасилити компанията, което е положително и от гледна точка на собствениците. Много се радваме, че наистина отговорихме на техните искания и желания.

- Какво търсят в една сграда потенциалните купувачи на пазара в момента, какви изисквания имат към сградите? BMS системата попада ли между тях?

А.П.: Днешните наематели и купувачи, освен стандартните изисквания за локация и за бърз и лесен достъп, искат тя да бъде и гъвкава. Това означава да разполага с гъвкави системи и инсталации и най-вече да има добър BMS, с който да може да се реагира на новите и бъдещи нужди на наемателите и купувачите. За тях е от значение дали ще могат да управляват изградените системи, да наблюдават и да прогнозират разходите, за да знаят как да реагират. Изискват сградата да има висока енергийна ефективност не само защото си плащат сметките, а и за да могат по-умно да управляват и прогнозират процесите.

- Като инвеститор в едни от най-модерните бизнес центрове в София в последните години какво ще посъветвате инвеститорите в сгради при планиране на бъдещи проекти? Какви технологични решения според вас са задължителни, за да се гарантира дългосрочна доходност и възвръщаемост на инвестицията в сградата?

А.П.: Започвайки един проект, един инвеститор трябва да си даде сметка, че живеем в динамично време по отношение на развитието на технологиите. Всички имаме смарт телефони и часовници, оборудвани с най-нови функции. Тези изисквания пренасяме и към своите домове и сградите, които изграждаме. Искаме те да са все по-умни и практични, най-вече визирам системата за сграден мениджмънт, системата за автоматика, които трябва да се развиват. Инвеститорите трябва да погледнат една крачка напред в бъдещето - какви биха били изискванията на бъдещите наематели. В частност трябва да се обърне специално внимание на технологиите, тъй като те улесняват ползването на една сграда.

Трябва да се изградят модерни системи, по-умни, по-практични. Тази първоначална инвестиция се връща много бързо, а инвестирането в тези системи гарантира комфорта и удовлетвореността на наемателите и ползвателите на сградите в дългосрочен план.

Обратно нагоре ↑