Продукти и технологии

Siemens: Как да постигнем баланс между комфорт и енергийна ефективност в съвременната офис сграда?

Сградните системи на Siemens предлагат доказани решения на предизвикателствата пред инвеститори и собственици

В контекста на безпрецедентна енергийна криза пред офис сградите стои предизвикателството да оптимизират разходите си, без да жертват комфорта на обитателите си. Въпреки че на пръв поглед задачата изглежда (почти) невъзможна, съвременните “умни” системи като тези на Siemens предлагат надеждно, гъвкаво и ориентирано към бъдещето решение. 

Нови предизвикателства

Тенденцията към непрекъснато повишаване на цените на енергията, проблемите с доставките, предизвикани от изключително динамичната геополитическа ситуация, нерентабилността на традиционните източници на енергия и стремежът към преминаване към възобновяеми източници са основни предизвикателства на пазара на офисно строителство. Условията на много водещи компании да купуват и наемат площи само в сертифицирани „зелени“ сгради допълнително усложняват ситуацията за инвеститорите.

Освен да оптимизират енергийните разходи и да отговорят на все по-строгите стандарти за енергийна ефективност и хибридните модели на работа в "Новото нормално", когато много офисни площи остават празни, от инвеститорите се изисква да осигурят среда, която да гарантира здравето, комфорта и високата производителност на обитателите.

Отговорът на Siemens: решения и системи последно поколение

Дейностите, свързани с измерване, анализ и предприемане на необходимите мерки, лежат в основата на ефективното управление на всяка сграда. Единственият начин да вземаме адекватни информирани решения е да разполагаме с широк обхват от реални данни за консумираната енергия. На второ място, тези данни трябва да бъдат прецизно анализирани и на тази база да се предприемат коригиращи действия в посока оптимизиране на разходите. След това цикълът се повтаря, за да оценим доколко предприетите действия постигат целите си.

Този процес се осъществява изключително успешно, когато в сградата е инсталирана система за сграден мениджмънт (BMS). Нейната роля е едновременно да събира, съхранява и помага в анализирането на информацията за работата на системите в сградата. Затова наличието на BMS е задължително условие за оптималното управление на една сграда и поддържане на максимална енергийна ефективност, което от своя страна осигурява устойчивост и конкурентност за десетилетия напред.

Най-усъвършенстваното решение на Siemens в тази сфера - платформата Desigo CC, гарантира прозрачност и по-ефикасно потребление на енергията, като интегрира  всички системи в сградата - ОВК, пожарна безопасност и сигурност, осветление, щори и др. Платформата също така допринася за безопасността, комфорта и сигурността на служителите и осъществява непрекъснат контрол на вътрешния климат в офисните площи.

Desigo CC позволява интеграция с огромен набор от измервателни уреди като електромери, топломери, студомери, водомери и т.н. Именно това е необходимото условие за осигуряване на непрекъснат поток от реални данни за работата на системите и потреблението на енергията.

Системата за сграден мениджмънт работи изключително успешно в посока превенция, откриване и реакция при нетипични събития и кризи. Възможните събития могат да са от всякакво естество – неочаквано периодично претоварване на някой електрически компонент, блокиране на уред от климатичната инсталация, пожар и др. Интегрираната система за сграден мениджмънт следи свързаните към нея инсталации, отчита разминавания от обичайната им работа и подава сигнали. По този начин може да отговорите на потенциалните и на случилите се вече събития максимално бързо и адекватно и така се гарантира безопасността на служителите.

С цел успешното предотвратяване на нежелани събития платформата за сграден мениджмънт Desigo CC си взаимодейства безпроблемно с други системи на Siemens, като например с надеждната система за детекция на пожари Cerberus Pro, със софтуера за видеонаблюдение, със системата за контрол на достъпа SiPass, както и със системата за гасене Sinorix.

Здравословна среда в офиса

Данните от проучвания сочат, че над 50% от заболяванията на офис служители са в резултат на лоша вентилация. Наред с това мръсният въздух е отговорен за слабото представяне на служителите в над 9% от случаите. Контролирането на нивата на CO₂ и на влажността предотвратява разпространението на вируси, като намалява концентрацията им във въздуха.

Оптималните нива на температура, влажност и осветеност повишават комфорта на обитателите на сградите. Според много научни проучвания здравословният микроклимат в затворени помещения подобрява представянето на служителите с до 50%.

Вземайки под внимание тези факти, регулациите и сертифицирането на сградите на база качеството на въздуха в затворени помещения добиват все по-голяма значимост. Системата за сграден мениджмънт подпомага всички тези процеси по контрол на микроклимата в помещенията и така има основен принос те да отговорят на регулаторните изисквания за сертификация за „зелена“ офис сграда.

Интеграцията в системата за сграден мениджмънт на сензори последно поколение за регулиране на осветеността, температурата и влажността дава желания краен резултат. Вече е на пазара и новият мултисензор на Siemens за контрол на качеството на въздуха (Indoor Air Quality (IAQ) multi-sensor), с който поддържате оптимални нива на 7 различни параметъра: температура, влажност, CO₂, фини прахови частици, летливи органични съединения, шум и светлина, и създавате идеални условия за обитателите на сградите.

Поглед в бъдещето: изкуствен интелект в сградите

Съчетанието на доказани във времето технологии с възможностите на изкуствения интелект ще подготви сградите за предизвикателствата на бъдещето. С цел създаване на ефективни умни сгради в дигиталната ера Siemens лансира на пазара Building X, нов отворен, високо съвместим, облачно базиран софтуерен пакет за умни сгради. Това е първото решение от ново поколение, изградено на базата на отворената цифрова бизнес платформа Siemens Xcelerator, чиято цел е ускоряване на дигиталната трансформация и създаване на добавена стойност в  индустрията, транспорта, мрежите и сградите.

Building X е алтернативата на традиционните методи за представяне на данни. Вече можем да свържем цялата информация, която генерират системите на умните сгради, в една достъпна за потребителя платформа за аналитични услуги, да ускорим надграждането на данни и да се доближим до визията за енергийно независими, въглеродно неутрални сгради. 

Офис сгради от ново поколение, реализирани с технологиите на Siemens

Сградните системи и решения на Siemens са интегрирани в редица офис сгради от ново поколение в България, в които е постигнат идеалният баланс между енергийна ефективност и оптимизиране на разходите, от една страна, и осигуряване на безопасна, здравословна и комфортна среда на работа, от друга.

Бизнес център RICHHILL - готови за НОВОТО НОРМАЛНО

Бизнес център RICHHILL е една от най-високотехнологичните офис сгради в София. Замислена като дигитален и иновационен хъб, тя неслучайно става победител в категория BUILDING INNOVATION AWARD в Национален конкурс „Сграда на годината 2019". Сградата е изпълнена със системите на Siemens за сграден мениджмънт, пожарна безопасност и сигурност. Биляна Попова, директор “Сигурност и автоматизация” в "Телелинк Инфра Сървисис" ЕАД, наемател и интегратор на системите в сградата, споделя, че с платформата за сграден мениджмънт Desigo CC се постига енергийна ефективност и спестяване на разходи за електроенергия, без това да нарушава комфорта на ползвателите. По думите ѝ сградата успешно отговаря на нуждите на хибридния модел на работа, наложен от "Новото нормално". Системите се конфигурират, така че да работят само когато има необходимост, а възможността за генериране на отчети за определени периоди на отделните консуматори при различните наематели допринася за прозрачност при разпределянето на разходите. За сигурността на обитателите се грижат системата за пожароизвестяване Cerberus Pro, системата за контрол на достъпа SiPass и софтуерът за видеонаблюдение на Siemens.

Енергийна ефективност и комфорт в GORA

Отличен с Leed Platinum сертификат, GORA (Green Office and Residential Area) е един от най-зелените сградни комплекси в София, реализиран също с последно поколение системи на Siemens. Визирайки системата за сграден мениджмънт Desigo CC и системите за пожароизвестяване Cerberus Pro и за контрол на достъпа SiPass, инвеститорът в сградата Богомил Николов изтъква, че интегрираните решения на Siemens са най-доброто, което може да се намери на българския пазар. Според него именно тези решения спомагат за постигане на висока енергийна ефективност и дават възможност за мониторинг и контрол на всички процеси в бизнес център GORA.

Проектантът на комплекса и наемател в бизнес сградата арх. Цветан Петров определя системата за сграден мениджмънт като ядрото на енергийната ефективност. Тя дава инструментите за анализ на енергийната консумация, което позволява да се предприемат необходимите действия за оптимизация на работата на всички останали системи в сградата. Сериозно предимство е и осигуряването на здравословната и комфортна среда, също едни от основните фактори сградата да е атрактивна за наематели и всички площи да са 100% запълнени.

Park Lane Office Center - качествена и здравословна среда

Park Lane Office Center е една от най-новите и модерни сгради в София, проектирана и построена с поглед към бъдещето, с изискване за въвеждане за „умни“ системи и технологии от най-висок клас. За постигане на тази цел инвеститорът Park Lane Developments избира системите на Siemens. Техническият директор на компанията Албена Петрова споделя, че благодарение на тях е създадена качествена и здравословна офис среда, която гарантира комфорта и удовлетвореността на ползвателите. Park Lane е в процес на кандидатстване за сертификат LEED Platinum.

Според  Албена Петрова безспорно преимущество на решенията на Siemens е хармонията на системите за безопасност и сигурност, контрол за достъп, сигнално и видеонаблюдение, които работят в плавен и гладък режим. От гледна точка на ползвателите на сградата основно предимство е високата ѝ енергийна ефективност, която допринася за оптимизиране на разходите.

Вижте cтaтиятa в бpoй 2/2023 нa cпиcaниe ГPAДЪT в дигитaлeн фopмaт c вгpaдeни ИHTEPAKTИBHИ BPЪЗKИ 

Обратно нагоре ↑