Продукти и технологии

Shaping the future: PERI представи иновации за строителната индустрия на bauma 2022

PERI посрещна повече от 170 000 души в изложбената си зала в Мюнхен от 24 до 30 октомври. Като единствен производител и доставчик на системи за кофраж и скеле, които комуникират помежду си, PERI показа различни иновативни решения в строителното и транспортното инженерство.

Иновативно мислене, ориентирано към бъдещето, с MESH и сензорна технология

Иновативната технология MESH, която PERI представи за първи път, подпомагана от роботи, е дигитален метод за производство на стоманобетонни конструкции, който дава възможност за изграждане на сложни или извити армировъчни клетки чрез автоматизиран процес на предварително производство. Създадената по този начин триизмерна мрежеста структура служи едновременно за кофраж и армировка и се запълва със специфична бетонна смес. Това позволява създаването на сложни форми и структури по рентабилен начин без конвенционален кофраж.

Дигитална подкрепа по време на процеса на бетониране осигурява и гъвкавото портфолио от сензори PERI InSite Construction, което помага на персонала на обекта да взема информирани решения за процеса на бетониране. Анализаторът на водното съдържание в бетона SONO WZ показва резултатите от измерванията директно на ръчното устройство. Трите сензора за следене на якостта на бетона, налягането на бетона и засичането на бетона са свързани с кабел към предавателен блок за многократна употреба - ISC Node, който комуникира с ISC Hub. Хъбът предава събраните данни към облак, откъдето потребителят може да ги следи в реално време.

Иновации в кофражните системи и скелета

Посетителите на палатата се запознаха с подобрения панелен кофраж MAXIMO, едропанелния кофраж за плочи SKYMAX, който е разширен от последната bauma, за да се постигне много висока техническа и икономическа гъвкавост. Леките полимерни панели с особено издръжлива облицовка представляват устойчива алтернатива на конвенционалните дървени решения.

Специално за клиенти, които искат да преминат от конвенционални методи на кофраж към системен кофраж, PERI представи ALPHADECK, който е особено подходящ за плоски плочи с големи разстояния и впечатлява с интуитивен монтаж. PERI представи RCS MAX - усъвършенстване на доказаната система за катерене по релси с децентрализирана хидравлика, която позволява на всички платформи да се изкачват синхронно. Това значително повишава безопасността на строителната площадка. Компоненти на VGK предлагат нови възможности с конзолната работна платформа, която може да се монтира върху глави на стълбове, и сложни геометрии с наклон напред и назад, а върху затворените работни платформи може да се издигне укрепително скеле.

PERI демонстрира на живо функционалността на новата система EVOTOP от скелетата PERI UP, която улеснява постигането на по-големи височини и по-големи натоварвания - три вертикала и два корниза за различни изисквания. Посетителите видяха още различни решения за достъп, скелета за укрепване и армиране, както и комплекта за инженерно строителство VARIOKIT, като всички те следват принципа на PERI - улесняване на голям брой приложения с малък брой компоненти.

В ролята си на доставчик на кофражи и скелета от един източник PERI оптимизира допълнително съвместимостта между кофражите PERI и системите за скеле PERI UP.

Обратно нагоре ↑