Пазари и инвестиции

SGI: Инвеститорите са предпазливи при нови инвестиционни намерения

Владислав Дечев, директор, "Stephen George International България"

Епидемията все още управлява света. Какво показват първоначалните ви анализи? Кои са най-големите проблеми и предизвикателства пред компанията?

- Владислав Дечев: Ситуацията в страната и света влияе на всички ни. Въпреки че на първо четене архитектурата не е от пряко засегнатите браншове (като училища, детски градини, театри и пр.), предизвикателствата пред икономиката оказват пряко въздействие върху нашите клиенти, респективно и на нас. В момента всички сме предпазливи, но позитивни. Опитваме се максимално прецизно да анализираме развитието на събитията и адекватно и стратегически да предначертаем следващите си ходове. Въпреки неясната икономическа обстановка аз лично избирам да остана оптимист и да вярвам в бъдещето на всички ни.

Александър Доу, управляващ директор, Stephen George International

- Александър Доу: Най-голямото предизвикателство е продължителността на несигурността. Икономически нещата започват да приемат някаква форма и изглежда, че можем да преодолеем затрудненията за около шест месеца. Рано е да кръщаваме ситуацията с гръмкото име “криза”, а и всяка икономическа рецесия, която съм виждал, е много различна.

Вътрешно - в нашата компания, в седмицата преди да започне извънредното положение, ние проигравахме различни сценарии, в които да отреагираме максимално адекватно. Основният ни двигател е да сме сигурни, че можем да запазим екипа си.

Дори ако нямаш дългове и си финансово стабилна компания и всичко изведнъж спре, ако това продължи достатъчно дълго, ще предизвика проблеми. Засега нашите по-големи клиенти са решени да продължат и това предполага, че в момента и строителството, и съответно неговото проектиране ще продължат.

Бизнес развитието е друга рискова тема и в момента клиентите са изключително предпазливи, когато става въпрос за предприемане на нови инвестиционни намерения, а оттам и подписване на нови договори за проектиране. Въпреки това позитивното за инвеститорите е, че в така създалата се ситуация, пазарът на тези услуги може да предложи по-добра стойност.

Какъв е вашият корпоративен отговор на създалата се ситуация и какви бяха първите мерки, които предприехте?

- Александър Доу: Очевидно поставихме сигурността на всички на първо място и веднага преминахме към хоум офис и чак след това в движение установявахме процесите и ползването на ресурсите ни по най-добрия начин за по-продължително време. Сега отново синхронизираме обема от работа, разходите и ресурсите, за да можем да преминем през създалата се обстановка по най-добрия начин.

- Владислав Дечев: Чисто в корпоративен аспект съобщението, което продължаваме да излъчваме към нашите партньори, е, че ние сме тук и продължаваме напред въпреки създалата се ситуация. Разбира се, като работодател наш приоритет е здравето и благоразположението на нашия екип. Ето защо предприехме всички нужни мерки за ограничаване на социалните контакти, но запазване на максимум на продуктивността на компанията.

Как работехте в условия на извънредно положение и социална изолация, наложени в резултат от разпространението на COVID-19?

- Владислав Дечев: Въпреки че задължително трябва да запазим здравето на семействата и близките си, Земята не спира да се върти и животът, ангажиментите и работата ни продължават да са валидни. Ние държим на казаната си дума и продължаваме да спазваме поетите срокове към клиенти и подизпълнители. Ако се опитаме да открием позитивното в социалната изолация, то е именно огромните стъпки, които всички направиха към дигитализация и намиране на алтернативни начини на работа и комуникация.

- Александър Доу: Не е типично за проектантско бюро да работи дистанционно и, разбира се, в началото на извънредното положение екипът ни от около 50 души имаше нужда от координация. Бързо обаче видяхме, че с нужното внимание и подход и този начин на опериране всъщност работи. Основният екип директори сме 5 души и ние идвахме в офиса всеки ден. Разпределихме си административната и оперативната работа, за да посрещнем нуждите и изискванията на клиентите своевременно.

По какви проекти работите в момента и засегнати ли са от извънредната ситуация в страната?

- Владислав Дечев: Действително няма как извънредната ситуация да не влияе на бизнеса. Имаме клиенти и проекти в позиция на изчакване, но болшинството са проекти, които продължават напред въпреки всичко.

В по-дълготраен план обаче е ясно, че новосъздалият се режим на социални контакти ще продължи дълго след приключване на извънредното положение. Виждаме и как пандемията ни накара да се замислим и фокусираме върху неща, на които не сме обръщали внимание в ежедневието си. Наблюдава се тенденция, при която установените през последните няколко месеца принципи бавно, но сигурно се превръщат в заповеди, в разпоредби, в закони и това тепърва ще започва да влияе на бизнеса, който пък от своя страна ще трябва да се адаптира към новото “нормално”.

Отчитайки тежките последици върху икономиката и по-специално върху вашия сектор, достатъчни ли са мерките, които предлага правителството, и бихте ли се възползвали от държавната помощ?

- Владислав Дечев: Всички имаме мнение по държавните въпроси, но аз лично предпочитам всеки да се съсредоточим и да се стремим към изпълнение на личните си ангажименти и работа.

- Александър Доу: Архитектите не се квалифицират и ние не сме в списъка с бизнеси, които са принудени да спрат дейността си. Дали това е изцяло оправдано е спорно, но се страхувам, че без държавна подкрепа много от по-малките архитектурни бюра ще са в тежко състояние през следващата година.

Как бихте коментирали поведението на банките в тази ситуация и реални ли са антикризисните мерки, които предлагат?

- Александър Доу: Аз имам доста крайно мнение по този въпрос. Според мен банките трябва да помагат на крайните потребители много повече в България. В САЩ банките дават 12-месечна почивка за заеми и ипотеки, което не е подарък, а отсрочка и пауза. Ние изискахме същото от нашата банка за нашия екип и получихме, меко казано, незадоволителен отговор.

Ако банковият сектор не реагира адекватно и тази ситуация продължи повече от 3 месеца, мисля, че ще се създаде голямо обществено напрежение. Би трябвало да е доста очевидно, че банките дължат на хората ужасно много след ситуацията през 2008 г. и сега е времето да се издължат.

Четете в брой 3 на сп. ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑