Продукти и технологии

Сертифицирането по CasaClima: висок комфорт, ниска консумация на енергия, здравина и по-малко поддръжка

Споделяне

Д-р инж. Улрих Санта, ген. директор на Energy Agency Südtirol – CasaClima

Д-р инж. Улрих Санта е генерален директор на публичната организация Energy Agency Südtirol – CasaClima in 2012. Преди да заеме тази позиция, той е бил в продължение на седем години ръководител на ICT и ITS отделите на италианска компания - оператор на магистрали, дотогава е ръководил собствен бизнес в областта на софтуерното инженерство и автоматизацията с фокус върху строителните технологии, мониторинга, КИП. Завършил е компютърно инженерство в Техническия университет - Виена, получава докторска степен от BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences of Vienna, където след това преподава курсове по конструкции, материалознание, лабораторни изследвания, изчислителна механика, обектно ориентирано програмиране. От 1999 до 2003 г. д-р Санта е технически секретар на fib - fédération international du béton task group 5.1 “Monitoring and Safety Evaluation of Existing Concrete Structure”. През 2005 г. е отличен с „Klaus Fischer - Innovation Award/Innovationspreis für Technik und Umwelt“. Участвал в редица международни изследователски проекти, международни конференции и симпозиуми. Член на редица научни комитети, с много научни публикации и статии. От 2016 г. е координатор на Action Group 9 на надрегионалната стратегия на ЕС за региона на Алпите (EUSALP) с фокус върху насърчаването на енергийната ефективност, производството и използването на възобновяема енергия. Говори немски, италиански и английски

Г-н Санта, енергийната ефективност става все по-важен приоритет, особено в светлината на последните събития – можете ли да ни представите CasaClima?

С повече от 20 000 сертифицирани сгради, включително ново строителство и ремонти, CasaClima представлява една от най-утвърдените и признати реалности в Италия и все повече в международен план в областта на сертифицирането на качеството на сградите.

Сертификацията CasaClima произтича от осъзнаването, че само правилата и законите, макар и необходими, не биха били достатъчни за конкретно обновяване на сектор като строителния, който винаги е бил слабо насочен към иновации. Ето защо CasaClima се фокусира от самото начало върху развитието на синергичен процес между всички действащи лица по веригата за доставки, купувачи, дизайнери, техници, занаятчии и производствени компании чрез дефинирането на амбициозни стандарти, но в същото време постижими и на пазарни цени, и не на последно място чрез постоянен обмен на ноу-хау за повишаване на необходимите умения на действащите лица.

Първият обект CasaClima е сертифициран през 2002 г. и оттогава строителството и самата система за сертифициране са се развили значително. Изграждането на ефективни сгради от пионерско събитие се превърна през годините в изпитан път към качество в строителството.

В този процес на качество агенция CasaClima като публичен и независим орган съпътства проекта във всичките му фази чрез проверки на документи и извършване на инспекции на място, които завършват с тестове за ефективност в края на работата. Като експертен център за устойчиво строителство CasaClima подкрепя клиентите и дизайнерите в техния технически избор по време на процеса на проектиране и строителство. В края на процеса на сертифициране табелата CasaClima се доставя като доказателство за извършения процес към качеството.

Целите на агенция CasaClima винаги са били много амбициозни: да развива и разпространява културата и най-добрите практики на доброто строителство, като същевременно е в крак с технологичните иновации. Днес цял набор от протоколи за устойчивост като CasaClima Nature за жилища и различни специализирани протоколи като ClimaHotel, CasaClimaWine, CasaClimaSchool и Work & Life ви позволяват да опишете една майсторски реализирана сграда не само по отношение на енергията, но и по отношение на въздействието върху околната среда и върху здравето и благополучието на хората. Чрез точни изисквания в тези протоколи се оценяват качеството на въздуха в помещенията, екосъвместимостта на материалите и системите, използвани в строителството, естественото осветление, акустичният комфорт и защитата от газ радон, за да се гарантира истинска качествена сграда.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Как и защо се заинтересувахте от България?

България несъмнено е изключително интересна страна, що се отнася до нейния потенциал за растеж и в частност на строителния сектор. С тези предположения ние не се поколебахме да приемем поканата от "Конфиндустрия България" да си сътрудничим и да проучим с тях ключовата тема на Европейския зелен пакт и бъдещите развития. Стартирахме сътрудничеството миналата есен в София с конгрес, който предизвика голям интерес. Вече работим, за да определим заедно дългосрочно сътрудничество и следващите стъпки, които да предприемем.

Какви са основните предимства на сертифицирането на сграда в Италия с тази система?

Всяка отделна сграда, сертифицирана от CasaClima, е преминала през процес на постигане на необходимото качество, изграждането ѝ е придружено от агенцията с нейното ноу-хау и е била подкрепена с различни инструменти, които са предоставени в този процес на постигане качество. Процесът на сертифициране започва с първоначалната проверка на проектните чертежи от експертите на CasaClima, за да се премине към проверка на място на всички деликатни фази на конструкцията, и завършва с окончателното тестване чрез проверка на херметичността на обвивката и всякакви други оценки, изисквани от индивидуалните протоколи за устойчивост. Следователно контролът на качеството на сграда със сертификат за CasaClima надхвърля обичайните енергийни сертификати и предлага трайни гаранции за характеристиките на сградата.

Докато другите системи стават все по-сложни, CasaClima през последните години пое по истински път на опростяване, поддържайки незаменимите изисквания за качество и отказвайки се от това, което се оказа по-малко полезно, благодарение на опита, натрупан през тези двадесет години на строителни обекти.

Следователно от икономическа гледна точка можем да кажем, че една CasaClima с много високо енергийно ниво и комфорт не трябва непременно да струва повече от сграда, построена според минималните задължителни стандарти. И ако погледнем скорошното увеличение на цените на енергията, можем да си представим колко все по-важно е да живеем в сгради с ниска консумация на енергия и да се фокусираме върху възобновяемите източници, за да бъдем по-малко зависими от колебанията на пазара. Освен това, ако цените на енергията удвоят периода на амортизация за тези интервенции, които правят жилищата по-малко енергоемки, периодът на практика се намалява наполовина.

За гражданите обаче това е и конкретна мярка за защита на техните инвестиции, а за много строители - избор на позициониране на все по-селективен пазар на недвижими имоти. От гледна точка на устойчивостта можем да кажем, че изграждането и сертифицирането по стандартите на CasaClima не само гарантира висок комфорт на живот с ниска консумация на енергия, но и здрава сграда, която изисква по-малко поддръжка и запазва стойността си с течение на времето.

Доколко е известна CasaClima в страните от ЕС, как инвеститорите и компаниите могат да се възползват от нея?

CasaClima се радва на все по-голяма признателност от експерти от индустрията и институции на европейско и международно ниво. Например агенцията координира енергийния сектор на Европейската стратегия за алпийското пространство (EUSALP) и участва в множество международни изследователски проекти. Въпреки това получаваме все повече заявки за сертифициране от европейски страни като Германия, Швейцария, Австрия, Испания и Гърция, но също така и от Китай, Канада и Южна Америка. Оценката и доверието в нашата система са силно свързани с факта, че CasaClima като публичен орган не преследва интереси за икономическа печалба. Нашата цел, в която влагаме енергията и уменията си, е да се представим чрез качеството на обитаемост на сградите, които сертифицираме в името на  благосъстоянието на гражданите и опазването на околната среда.

От друга страна обаче, ние също търсим постоянно сравнение с пазара и сътрудничество с компании, които ни позволяват да се развиваме, да правим иновации и постоянно да „вдигаме летвата“ по отношение на качество и устойчивост. В крайна сметка компаниите с техните продукти, услуги и решения ни позволяват да въведем най-добрите практики на CasaClima и да насочим пазара към все по-устойчиво и качествено строителство.

Какви резултати можем да очакваме от подобряването на вашата система и от увеличаването на приложението ѝ в света?

Основните предимства за инвеститорите и компаниите, които решат да се обърнат към CasaClima, се състоят в подобряването на техните стандарти за качество чрез намаляване на възможността за грешки с вероятно намаляване на коригиращите действия или дори спорове. Крайната цел остава удовлетвореността на клиентите и придържането към сериозен ангажимент към климата и околната среда. Най-проницателните инвеститори днес вече знаят, че тези стойности в средносрочен и дългосрочен план са много по-важни от бърза и спекулативна печалба.

Обратно нагоре ↑