Сгради

"СавантЕлбул" е лидер при професионалните технически и управленски услуги в строителния бранш

Инж. Борислав Павлов, управител на "СавантЕлбул"

Инж. Павлов, какви са особеностите на вашата философия за проект мениджмънт?

- От самото му създаване "СавантЕлбул" се наложи като лидер при предоставянето на професионални технически и управленски услуги в строителния бранш. Основната ни цел е да задоволим нашите клиенти, разчитайки на международния мениджмънт на компанията, висококвалифицирания си екип и разработеното с водещи английски и американски специалисти фирмени документи и фирмено ноу-хау и успешното му прилагане. Ние разполагаме с една от най-подробните специализирани документации, съдържаща необходимите форми и бланки, използвани по време на управлението на строителния процес, подробно разработено Ръководство за изпълнение (Project Manuel Book) на проекта, адаптирано към различните видове строителни обекти и др. п.

Ние в "СавантЕлбул" приемаме управлението на проекти като сложен, труден и всеобхватен процес, при който на база придобитите образование и опит да можеш да приложиш своите знания, умения, дадените ти власт и отговорности за успешната реализация на конкретния обект. Философията ни, изградена в продължение на много години работа в сферата на проект мениджмънта, е проста: всеки клиент - удовлетворен клиент. Това се постига, като всеки управляван от нас проект с определения си обхват, специфика и качество се реализира в заложените времеви рамки и одобрен бюджет, или оn tіmе аnd оn budgеt.

Кои са най-големите професионални предизвикателства в работата?

- Предизвикателствата при управлението на строителни проекти са много и в повечето случаи те са обусловени от съществуващото законодателство, нормативната уредба, нивото на административния апарат, качеството на проектните разработки, кадровата обезпеченост и т.н. Бих отбелязал като основно предизвикателство различията между българското законодателство и световната практика при управлението на проекти, което е видно още при неправилното определяне на участниците в реализацията на проекта, правата и задълженията им и др. п. Очевидната разлика може да се види при сравнението между FIDIC, от една страна, и ЗУТ и ЗОП, от друга, много добре изследвана от арх. Леонидов в негова статия във форума "Градът". Съгласно добрите световни практики ролята на ръководителя на проект е основна в процеса на цялостната реализация съгласно обема на дейност, отговорностите и правата му, а в нашето законодателство този основен участник в процеса дори липсва!!!

Друго предизвикателство е непредсказуемото законодателство и честите промени в него, някои от тях несъгласувани, необмислени, далече от професионализма и добрите практики. Чувствителна тема е също капацитетът на държавната и на общинската администрация, тежкият съгласувателен процес, сроковете за отговори на различните администрации, съгласувателността и взаимозависимостта между тях. Мога да изредя още доста предизвикателства, които лесно или трудно преодоляваме в нашето ежедневие, но това би трябвало да бъде отделна тема.

Не бих искал да пропусна още два трудни момента, които трябва да преодоляваме за успешното изпълнение на нашите ангажименти, а това са кадровата обезпеченост с подходящи и висококвалифицирани специалисти, с които за щастие благодарение на фирмените ни политики "СавантЕлбул" разполага.

Другият момент е качеството на проектантските разработки, тяхната пълнота, окомплектованост и детайлизация. Скорошен пример от практиката ни – две конструкторски бюра представиха количествени сметки за армировка за един и същ обект с разлика около 20%!

Но както споменах, това е доста важна тема и би трябвало да бъде предмет на отделно обширно изследване и подбор на различни мнения. Готов съм да участвам в подобна инициатива.

Какви са особеностите на проект мениджмънта, свързани с различната типология на проектите?

- Управлението на инвестиционни проекти е сложен и специфичен процес от дейности, чрез които да съумееш да управляваш и координираш различни специалисти от различни фирми и дейности, да спазиш зададените времеви рамки, разходи и качество. Нормално е да се използват (ние в "СавантЕлбул" също използваме) общоприетите практики при: началното изследване и анализиране на обекта, планирането, разработването на бюджети, тръжните процедури, контрола при изпълнението на различните фази, администрирането и окончателното предаване, но ние винаги сме се стремели да прилагаме и индивидуален подход към всеки от клиентите и възложените ни проекти. Етапите, планът за развитие и планиране, ангажираните специалисти и тяхната насоченост при развитието и реализацията са различни в зависимост от сферата и естеството на проекта. Например при управлението на проект за жилищна сграда ангажираните специалисти са в рамките на общоприетата норма и основната роля е на тези, отговарящи за АС частта. При проект за административна сграда се увеличава ангажираността на специалистите по ТОВК, фасаден инженеринг, автоматизирано сградно управление и др. п.

Съвсем различно е вече при развитието и управлението на летищен терминал, като тук броят на специалистите от различни сфери и насоченост е голям и разнообразен. При този тип обекти архитектурно-строителната част трябва да “облече” технологията и специфичните изисквания. За успешното им реализиране е необходимо да разполагаш със специалисти в сферата на сигурността, акустиката и шумоизолацията, специфичните летищни системи, специфични пътни настилки, планиране на предгарови, търговски и други видове площи и т.н. Различни са и развитието и управлението, екипът и реализацията при линейни и инфраструктурни проекти, проекти от екологията, водни проекти.

Кои са най-важните фактори във вашата работа - професионална подготовка и качества на екипа, опит и референции, особености на строителния процес?

- Според мен, а и на база опита ми, определяща роля за успеваемостта на всеки проект има проект мениджърът. Проект мениджърът е “моторът” на процеса на реализация на проекта. Той трябва със своите умения, знания и опит да обедини и канализира работата на различните участници в проекта, да създаде нужната синергия между тях, да може да ръководи различни хора и екипи, да планира материални, трудови и финансови ресурси. За да може казаното по-горе да е реалност, от особена важност е компанията за управление на проекти да разполага с качествени кадри, а такива кадри не се намират готови, те се изграждат, обучават, дисциплинират и стимулират. През годините в "СавантЕлбул" сме създали едни от добрите специалисти в нашия бранш. Успяхме да предадем знанията и уменията от опитните ни колеги, участвали в успешната реализация на редица отговорни проекти, на по-младите и току-що завършили образование специалисти, които впоследствие се доказаха като успешни проект мениджъри. Използвали сме всички възможности за включване в специализираните курсове и обучения за повишение на квалификацията и уменията на по-голямата част от екипа на "СавантЕлбул".

За мен един от най-успешните подходи е безкористното предаване на “тайните” и спецификите на нашата професия, занаят от по-възрастните и опитни колеги на по-младите. При нас е практика и традиция след завършването на даден проект да направим обстоен анализ на целия процес по време на реализацията. Да го обсъдим с екипа, да обърнем внимание на плюсовете и минусите, на специфични дейности и резултати по време на изпълнението, като по този начин трупаме опит и развиваме уменията си. И така опитът, знанията, професионалната квалификация на всички от екипа ни, съчетано с познаването на местните стандарти, норми и специфични условия, предопределят успешното завършване на всеки проект в рамките на определеното време и съгласуван бюджет, което е гаранция за безпроблемното му функциониране.

Може ли да илюстрираме казаното с основни референтни проекти и клиенти с коментар на специфичното?

- "СавантЕлбул" е професионален строителен консултант с неоспорима репутация сред своите клиенти и партньори. Създадена е през 2006 г. като партньорство между английската “Савант Интеренешънъл” и българската “Елбул 2000“. Компанията ни е избирана от клиентите, защото сме доказали нашите професионализъм, лоялност и сме се утвърдили като лидер в бранша и партньор, на който може да се разчита. Поради това през годините сме избирани и определяни като проект мениджъри на редица отговорни и емблематични проекти, някои от тях са:
- Първият МОЛ с магазин на "Карфур" в Бургас – "Бургас плаза"
- Най-големият проект със смесено предназначение "Хермес Парк" - The MALL и офис сгради, който е с площ 240 000 кв.м
- Първият магазин на ДЕКАТЛОН в България
- "Бизнес парк Варна"
- "Интермодален терминал София"
- Терминал 2 на Летище София
- Водоснабдяване на гр. Пловдив и област Пловдив от ПАВЕЦ Чаира
- "Лагера Тюлип"
- "София Тех Парк"
- "София Офис Център"
- "Б.С.Р. 1 – офис център"
- Завод за производство на електронни компоненти ЛЕМ България.

В момента екипа на СавантЕлбул е ангажиран с реализирането на следните обекти:

  • Логистичен център ЗОРА в Индустриална зона Божурище
  • Затворен жилищен комплекс Глория Палас в Дипломатически клуб, Горна Баня
  • Апартаментен хотел с магазин, бул. Христо Ботев № 83
  • Жилищна сграда, ул. Георги Бакалов №4
  • Затворен жилищен комплекс ФОХАР, ул. Кумата, кв. Бояна
  • Разширение и реконструкция на месопреработвателно предприятие на фирма „Тандем“
  • Жилищен комплекс Лагера Тюлип – II етап

Наши клиенти са: Credit Suisse, B.S.R. Europe, OVAG, Rothschild Fund, LEM Bulgaria, REGUS International, Nokia Siemens Networks, Pfizer, Microsoft, AFI Europe, Carrefour, EBRD, Cameron McKenna, ADP, TAV Holding, ФОХАР, МРРБ, МТИТС, "София Офис Център", "Енергопроект" и др.

"СавантЕлбул" е единствената компания в България с изграден и доказан опит в планирането, проектирането и управлението на летищни проекти. Всичко започна с реализирането на Терминал 2 на летище София, където голяма част от екипа на "СавантЕлбул" участваше и натрупа опит в проектирането и управлението на обекта, участвайки в екипа на проектанта и мениджъра NACO/"Стройконсулт", а също и в екипа на "Щрабаг". След това дойде поканата да проектираме пътническия Терминал 1А на Международното летище в Казан съгласно руските норми за проектиране и изискванията на IATA и ICAO. Проекта реализирахме успешно с помощта на арх. Ивайло Мишев и "АТМ Студио".

Година след това съвместно с английските компании Halcrow Group (CH2M), P+W и арх. Ивайло Мишев - "АТМ Студио", разработихме успешно пълния комплект проекти, съгласувани и одобрени от всички инстанции за новите терминали на летищата Варна и Бургас.

Последният ни проект, свързан с авиацията, е участието ни в екипа, разработвал техническата част и строителния бюджет при подготовка на офертното предложение на компаниите ADP и TAV Holding за участие в тръжната процедура за отдаване на концесия на летище София.

Как оценявате въздействието върху строителния сектор и вашата дейност на настоящата ситуация?

- Към момента съм настроен оптимистично, което се дължи на наблюденията ми върху развитието на сектора последната година и по специално статуса на управляваните от нас проекти. Наистина имаше първоначален стрес първите два месеца, но след май всичко продължи. Само един от ръководените от нас обекти беше замразен временно поради пандемичната обстановка и решението на възложителя. По-интересното е, че два обекта бяха замразени заради мудни и некоректни административни процедури, нямащи общо с карантинната обстановка. Естествено, че така създалата се ситуация дава отражение във всички сфери, в т.ч. и строителството.

Това, което забелязвам, е спад в пазара на офисни и търговски площи, а при жилищните проекти ситуацията е оптимистична. Същото забелязвам и при останалите сегменти от строителния бранш - производствени, логистични, складови, инфраструктурни проекти, както и обектите предмет на държавни поръчки. Притеснителна е констатацията ми от последните 2-3 месеца относно повишаване цените на някои основни строителни материали и общата забава на доставките, породени от наложените рестриктивни мерки в повечето страни.

Какви са вашите прогнози за развитие в близко- и средносрочен план?

- Както споменах по-горе, аз съм оптимист и положително настроен за близкото бъдеще. Надявам се с одобрението на все повече ваксини кампанията по масовата имунизация да протече нормално и да преборим този вирус. Очаквам през тази година да започнем да се изкачваме по стълбата, независимо дали е полегата или стръмна, но нагоре. Предвид създаването на нови начини на работа и успешното изпълнение на задълженията и от вкъщи очаквам негативно отражение в сегмента на офисните сгради.
 

Какви са вашите планове за развитие и очаквания за растеж на компанията и пазара?

- Видно от изложеното дотук е, че управляваната от мен компания "СавантЕлбул България" е доказан лидер на пазара, търсен и надежден партньор с талантлив, опитен и висококвалифициран екип, на който винаги може да се разчита. При тези дадености и ресурси на "СавантЕлбул" нормално е плановете ми да са амбициозни. Имаме покани за предоставяне на нашите услуги и извън България, което ще ни позволи да се развием като международно дружество с по-голям мащаб. Друга амбиция е увеличаване на дела ни на управляваните от нас обекти в различните сектори на строителния бранш. Естествено, това може да се постигне с полагането на непрестанни грижи за всеки специалист от екипа, за повишаване на неговата квалификация, опит и знания, за създаване на по-добри условия на труд, с обезпечаването на необходимата документация, ноу-хау, софтуер и оборудване.

Бъдете здрави, позитивни и продължавайте напред!

Пълният текст - в брой 1 на сп. ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑