Пазари и инвестиции

Прогноза за растеж на инвестициите на глобално ниво до 50% през 2021 г.

Споделяне

Colliers Global Capital Markets 2021 Investor Outlook

Инвеститорите са оптимистично настроени относно възстановяването на пазара през 2021 г.  В нов доклад Colliers прогнозира 50% ръст в инвестиционната активност през втората половина на годината, базирайки се на възстановяване на доверието в пазара на недвижими имоти като резултат от развитието на ваксините и продължаващото държавно стимулиране. Предвид огромния обем набран капитал в световен мащаб и необходимостта от реални активи инвеститорите са нетърпеливи да го използват, коментира Тони Хорел, ръководител "Капиталови пазари | Глобално" в Colliers International.

В проучването участват близо 300 респонденти, в това число големи институционални инвеститори, компании, регистрирани на фондовата борса, суверенни фондове, частни фондове, семейни компании и трети лица, управляващи парични средства. Резултатите показват, че 98% от инвеститорите във всички региони предвиждат разширяване на портфолиото си, като над 60% планират това да е повече от 10 на сто. Освен това 67% от анкетираните в региона на EMEA и 88% в САЩ планират следващите си инвестиции още през първото тримесечие на 2021 г.

Ключови изводи от доклада Colliers Global Capital Markets 2021 Investor Outlook:

• Висококачествените офиси клас А остават най-привлекателният актив за придобиване. Инвеститорите с международен капитал намират за привлекателни мащаба и ликвидността на офис сектора в големи финансови центрове като Ню Йорк, Лондон и Сидни. Наличието на офисни активи, които отговарят на здравните, устойчивите и техническите критерии, е важно за инвеститорите.

• Процъфтяват логистиката и жилищният сектор. И двата сектора влязоха в топ три класация на предпочитан клас активи за придобиване във всички региони. Интензивното им търсене  ще изисква от инвеститорите да разширят географския си фокус и да създадат портфейли чрез платформи за съвместно предприятие и местни партньорства.

• Възможности за смяна на предназначението на проблемни търговски активи и хотели. Инвеститорите очакват да видят ценови отстъпки от над 20 процента в тези сектори. Те дават рядка възможност за придобиване на основни и проблемни активи с амбициозни планове за преустройство.

• Алтернативите, платформите и партньорствата играят по-значима роля. Нарастващото търсене на алтернативни придобивки като центрове за данни, домове за възрастни хора и активи в областта на природните науки отразяват по-широките структурни промени, подсилени от пандемията.

Стратегически препоръки 2021

Оценявайте избирателно офис възможностите

Според изследването големите градове ще останат първокласни дестинации за компании и таланти и пандемията едва ли ще увреди търсенето на офис площи в дългосрочен план. Все пак с промяната на търсенето от страна на наемателите инвеститорите е добре да се фокусирът върху имоти, които отговарят на изискванията за здравословносна и устойчива среда и да разширят портфолиото си в развиващи се нови бизнес райони, които имат за цел да служат за ядро за високотехнологични компании.

Индустриални и логистични имоти: мислете нестандартно

С непрестанното развитие на електронната търговия търсенето на индустриални и логистични съоръжения ще остане засилено при недостатъчно предлагане в много от развитите пазари. Инвеститорите трябва да разглеждат индустриалните и логистични проекти до второстепенни градове и регионални центрове с потенциал за ценови растеж, както и конверсията на търговски и други съоръжения.

Запознайте се с алтернативните класове имоти

Развиващите се активи като центрове за данни, лаборатории за научни изследвания, комплекси за възрастни са свързани с обещаващите икономически развития и предлагат нови възможности за генериране на стойност. Трябва да се има предвид регулаторните и други специфики и необходимостта от експертиза.

Търсете нови партньорства и платформи

Рестрикциите за пътувания вероятно няма да изчезнат скоро, а инвеститорите трябва да удвоят усилията си за осигуряване на ефективни местни партньорства за съинвестиране на приоритетни пазари. Технологичните платформи бързо еволюират и могат да осигурят друг начин за достъп до потенциални инвестиции и да разширят възможностите и стратегическите партньорства.

Осигурете си нови пътища към пазара

С връщането на позициите на пазара конкуренцията за първокласни активи вероятно ще нарасне и ще постави доходността под по-голям натиск. Постигането на по-високи резултати ще изисква по-динамично управление на портфолиото и оценка на по-широк спектър от активи, локации и рискови профили. В допълнение към алтернативните активи, платформи и партньорства, корпоративни и дългови придобивания ще бъдат ключ към мащабните възможности на добра цена.

Обратно нагоре ↑