Инфраструктура

Предстои XV годишна конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2020"

През юли 2020 г. - Годишна конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2020" | Европейска зелена сделка - предизвикателства и възможности пред България и Югоизточна Европа

Петнадесетото издание на Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2020“ ще се фокусира върху приоритетите, стратегиите и моделите на финансиране в България и страните от Югоизточна Европа в контекста на „Европейската зелена сделка“, както и върху текущото състояние на мащабните транспортни, енергийни и екологични инфраструктурни проекти.

Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2020“, организирана от ГРАДЪТ Медиа Груп, със стратегическото партньорство на Европейска инвестиционна банка, е професионална публична платформа. Партньори на събитието, което се провежда от 2006 г., са ресорните министерства на Република България – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Министерство на енергетиката (МЕ).

Акценти:


- Стратегическите инфраструктурни проекти във време на климатични предизвикателства. Регионална свързаност, икономическа устойчивост, социално развитие в България и региона. Зелената трансформация и климатичните предизвикателства като възможност – приоритети и стратегии; 

- Мобилизиране на инвестициите в стратегическа инфраструктура чрез гъвкави финансови инструменти като акселератор за трансформация, конкурентоспособност и приобщаване на България и страните от Югоизточна Европа;

- Финансиране: Съвременните финансови модели и инструменти в отговор на нарастващата нужда от модерна инфраструктура и фискалните предизвикателства. Потенциал за публично-частно партньорство – възможности и рискове;

- Стратегическите транспортни и информационни инфраструктурни проекти - мобилност, кохезия и свързаност в период на динамично икономическо развитие;

- Приоритети, политики и стратегии за развитие на стратегическа инфраструктура и подобряване на регионалната свързаност и интеграция;

- Регионалната политика на България  – растеж и устойчиво развитие на регионите;

- Свързаност и мобилност: Транспортна  и комуникационна инфраструктура – приоритетните проекти в контекста на новите мерки за достигане на нулеви нетни емисии в ЕС до 2050 г.

- Енергийна инфраструктура: диверсификация на енергийните източници и политики за България и региона;

- Екологична инфраструктура: предизвикателства и синхронизиране на общоевропейските политики за климата.

Предварителната програма на конференцията ТУК

Регистрирайте се за конференцията

infrastructureconference.bg/register

Аудитория:


- Представители на Европейската комисия
- Представители на ресорните министерства от България и региона
- Представители на държавни агенции и комисии от България и региона
- Посолства и търговски представителства
- Браншови организации
- Кметове и представители на общини
- Инвеститори и инвестиционни фондове
- Строителни компании
- Водещи компании от производствения сектор
- Спедиторски компании
- Консултантски компании
- Проектанти
- Компании за строителен надзор
- Правни и одиторски компании
- Застрахователни компании
- Доставчици на иновативни продукти и решения, свързани с изграждането на стратегическата инфраструктура
- Банки

1 / 18

2 / 18

3 / 18

4 / 18

5 / 18

6 / 18

7 / 18

8 / 18

9 / 18

10 / 18

11 / 18

12 / 18

13 / 18

14 / 18

15 / 18

16 / 18

17 / 18

18 / 18

Галерия 2019

Обратно нагоре ↑