Продукти и технологии

PERI: WOW проектите и инженерингът зад тях

PERI не е просто доставчик на скеле и кофражни системи, а дава цялостни проектни решения на своите партньори

Мисията ни в PERI е да правим строителството по-ефективно, по-лесно и по-безопасно, предлагайки най-добрите комплексни решения на нашите клиенти. Освен лидер в производството на кофраж и скеле по света нашият екип е изграден от опитни експерти в техническото проектиране. В тази статия ще прочетете пред какви предизвикателства се изправят нашите инженери в България в ежедневието си. Благодарение на богатия опит в строителното инженерство, доброто международно сътрудничество, високия професионализъм и работата в BIM среда нашите експерти дават решение на всеки казус с индивидуално изготвен проект, включващ чертежи, техническа документация и при изискване -  необходими изчисления.

Реконструкция на язовир "Студена" - мисия възможна!

Язовир „Студена“ е пуснат в експлоатация през 1955 г. и вече 60 години осигурява питейна вода за няколко градове и села. Проектът за реконструкция на стената на водното съоръжение и рехабилитацията на пречиствателна станция за питейни води към него се осъществи без източване на водата и при високо ниво на безопасност. В изключително ограничена дебелина бе заложен катерещ анкер, който да понесе натоварването от прясно положения бетон. Техническото бюро заложи на катерещата кофражна система SCS с едностранен монтаж и реконструкцията завърши успешно. Няколко месеца по-късно приключи и подмяната на връхната конструкция на съществуващия пешеходен мост към водната кула със стоманена такава. Поради нарушената носимоспособност на един от опорните стълбове новата конструкция е на два отвора, а старата - на три. Характеристиките на прилежащия терен и голямото собствено тегло отхвърлиха възможността връхната конструкция да се демонтира наведнъж с кран и всичко това при високо ниво на водата. Избрахме фермовата система VRB, която има голяма носимоспособност и ниско собствено тегло – това позволява бърз, безопасен и лесен монтаж. На временния стоманен мост бяха окачени платформи, които да позволят подпирането и разрязването на сегментите на съществуващия. Транспортирането на елементите до брега се осъществи посредством верижен такелаж и релси, които са част от системата.

Пожелайте си форма - и ние ще ви я дадем!

Сложно, но възможно – така стоят нещата, когато в техническото бюро на PERI пристигне запитване за нестандартна геометрична форма. Един от надлезите при обходния път на Бургас представлява мостовото съоръжение от монолитна стоманобетонна конструкция на три отвора с обща дължина 54 метра, като долното строене се състои от два плътни устоя в краищата на моста и две плътни колони с променливо напречно сечение. Връхната конструкция е монолитна стоманобетонна плоча с променлива геометрия в план и разрез. Колоните са с овално напречното сечение и променливо във височина. За изпълнението изготвихме индивидуален проект в 3D за максимална точност при описването на геометрията, като за конзолните участъци са произведени индивидуални кофражни маси. За да бъдем най-прецизни при производството на кофражните маси, използвахме CNC машина за оребряването.

На снимките ще откриете и изпълнението на Православен храм „Свети Пимен Зографски“ с овална форма на купола, за който също бе изготвен индивидуален проект.

1 / 3

Автомагистрала "Хемус"

2 / 3

Обходът на Бургас

3 / 3

Тунел "Железница"

Предизвикателства в инфраструктурата - тунел "Железница" и мостови съоръжения от АМ "Хемус"

Най-дългият пътен тунел в България - с дължина приблизително 2 km - част от АМ „Струма“, се състои от две еднопосочни тръби с габарит АМ29 и широчина на пътното платно в едната тръба от 8.50 m. Тунелът е ситуиран в планинския масив южно от Благоевград, като във вътрешната част на съоръжението покритието на терена е около 120 m. Изпълнителят постави пред PERI задачата да се изпълни основната вторична облицовка на тунелните сечения, както и да даде решения за аварийни и дренажни ниши по продължение на тунела, които се изпълняват заедно с кампадата от основната конструкция. Друго предизвикателство беше решението за аварийните уширения, пешеходни и автомобилни връзки между двете тръби на тунела, както и изпълнението на крайните кампади на тръбите по открит способ (порталите) чрез кофражна количка и индивидуално разработено решение за външния кофраж. За целта бе изготвено индивидуално кофражно решение с обща дължина на кофража 12.1 m и тегло на обшивката 40 t. За придвижване, позициониране и поемане на натоварването при бетониране е използвана кофражна количка PERI VARIOKIT Tunnel Carriage, която е снабдена с хидравлична система за движение по релсов път и с пневматична система от вибратори, осигуряващи правилно уплътняване на бетона. Системата разполага с множество люкове по обшивката и дистрибутор за бетонпомпата за постигане на оптимално време на полагане и възможност за контрол. За последния етап кофражът разполага с 3 отвора в свода (щуцери) за директна връзка на маркуча. Внедрена е и система за измерване на температурата на положената бетонна смес в реално време за определяне на моментната якост и осигуряване на оптимално време за декофриране. През 48 m се изграждат дренажни ниши за оттичане и отвеждане на дрениралите от масива води през евентуални пукнатини - произведена е специална стоманена кофражна кутия, която се полага предварително, след което се затваря с основната кофражна облицовка на тунела и така дренажната ниша се изпълнява заедно с конструкцията.

Мостовите съоръжения „Виадукт при км 133+600“ и „Виадукт при км 135+200“ са част от проекта за АМ "Хемус". За изграждането на колоните беше избрана система VARIO GT24 – универсален трегерен кофраж, която даде свобода за лесно постигане на желаното напречно сечение на колоната и оставяне на фуги в кофража, за да се улесни декофрирането. Системата беше комбинирана с CB240 и CB160 – катерещи системи за изграждането на по-горните тактове на колоните. За ригелите бяха възприети два подхода. Единият е използване на система PERI UP Flex – модулно скеле, стъпващо на твърда основа на земята, което позволява различен растер и бързо сглобяване. Другият подход представлява окачено кофражно решение - към вече изградените колони се захващат окачени платформи, които позволяват монтиране на подпорно скеле PERI UP Flex с малка височина за изграждане на дъното на кофража на ригела.

Инженерният отдел на PERI изготвя цялостни решения, които оптимизират времето и разходите на строителния обект. Нашият фокус остава грижата за клиента и предоставяне на най-качествено обслужване.

Пълният текст - в брой 5 на списание ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑