Продукти и технологии

PERI QuickSolve | DUO | PERI UP Easy 

Приложение за бързо и лесно конфигуриране на вертикални стоманобетонови елементи и фасадно скеле 

DUO приложението позволява създаване на план-схема, определянето на тактове при кофриране със системен кофраж за стени DUO. Клиентът може да достъпи приложението напълно безплатно без нужда от инсталация.

Платформата позволява показване на 3D визуализация, както и възможност за сваляне на документация за определените тактове, точна спецификация на необходимото количество материал и типов детайл за изпълнение.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Новост е интегрираната в приложението опция за импортиране на складова спецификация, по която решението подбира наличните елементи за изготвяне на проекта и показва разликите при недостиг на материал.

Приложението вече може да се използва и за конфигуриране на фасадно скеле от система PERI UP Easy в план и 3D визуализация.

Обратно нагоре ↑